post

Макар квантовите компютри все още да са предимно във формата на прототипи, банките трябва отсега да се подготвят за тях. Ако плановете се реализират, около 2026 г. квантовите компютри трябва да са готови за пазара, коментира изпълнителният директор на Isara Скот Тоцке в текст за BankigTech.

Очакванията са, че квантовите компютри ще направят повечето от сегашните системи за сигурност и криптиране практически безсмислени. Голямата изчислителна мощ ще им позволява бързо да намират решенията и да декриптират данните, което банките не могат да си позволят. Затова те трябва да използват съответните квантови решения за киберсигурност.

Чрез тях банките ще могат да се възползват от мощта на квантовите компютри и да увеличат своята сигурност, вместо да са изложени на риск от тази технология. Разбира се, в момента такива решения на практика няма, но това не означава, че няма и какво да се свърши от банките, отбелязва Тоцке.

Те могат да използват времето в момента, за да анализират какви системи и информация имат и трябва да защитават. Трябва да прегледат и оценят риска на квантовите компютри за техния бизнес и да разработят стратегия. Важно е тя да бъде обмислена в дългосрочен план и тази нагласа да се прилага за всички технологични решения и сигурност.

В идеалния случай банката трябва да следи отблизо развитието на квантовите компютри и технологии. Тя трябва да е готова да внедри съответните решения за киберсигурност при първа възможност, още преди квантовите компютри да излязат на пазара.

Leave a Reply

Your email address will not be published.