post

Eвропейският съюз подготвя рамка за цифрова идентификация, която да гарантира безпроблемен достъп на граждани и компании до публичния сектор, както и до цифрови транзакции.  

Какво е цифрова идентификация?

Идентификацията ни позволява да докажем кои сме. По тази причина, в ежедневието ползваме паспорти и лични карти. С цифровата самоличност пестим време и улесняваме взаимодействието онлайн. Големите платформи предоставят много дигитални услуги, от пазаруване до четене на новини. Но потребителите не могат да контролират какви данни, с кого споделят. Редица частни и обществените доставчици предлагат средства за цифрова идентификация при ползване на обществени услуги, напр. интернет банкиране. Дигиталните идентичности, които ЕС предвижда да въведе, обаче имат различна надеждност и сигурност.

Защо се предлага цифров идентификационен портфейл?

Много граждани вече използват цифрови портфейли, за да съхраняват виртуалните си банкови карти и да се разплащат удобно. Съгласно новите правила, европейските портфейли за цифрова самоличност ще бъдат достъпни за всички. С тях гражданите на ЕС ще се идентифицират дигитално, ще съхраняват и управляват данни за самоличността си, както и официални документи в електронен формат, например, шофьорска книжка, медицински предписания или образователна квалификация. С портфейла гражданите ще доказват своята самоличност, при достъп до услуги онлайн, ще споделят документи или просто ще удостоверяват конкретна личностна характеристика, например възраст, без да разкриват самоличността си или други лични данни. Хората ще имат пълен контрол по всяко време върху данните, които споделят.

Каква е разликата между новата и действащата идентификация вЕС?

От 2014 ЕС има регламент относно начините за цифрово удостоверяване (eIDAS). Електронната идентификация ще се развие върху този регламент, като се обърне внимание на някои от неговите ограничения и недостатъци, например вялото използване на новите технологични възможности и слабото сътрудничество с мобилните оператори.

Много държави членки предоставят национални цифрови идентификатори, но има проблем с оперативната съвместимост през границите. Универсалната цифрова идентификация  ще създаде почва за по-добро развитие на дигиталните услуги на територията целия единен пазар, като улесни европейците при потвърждаване на самоличността им пред доставчици на публични услуги, както и когато пътуват или пребивават извън страната си.

Предизвикателствата

Освен трудностите около възприемането т.е. хората да разберат какво представлява e-ID-то и да започнат да го ползват, е необходимо да се предложат достатъчно платформи, които да внедрят технологията, както и интерес от страна на финтех компаните да предложат електронни портфейли с предвидената производителност и стабилност. По всяка вероятност ще трябва и да се постигне консенсус, съвместно с производителите на браузъри, как да бъде вградено e-ID-то, така че да е лесно достъпно. А това ще е предизвикателство на фона на изключително нюансираната мрежова инфраструктура.

Цифровото евро

Обявяването на цифрова самоличност и портфейл, по всяка вероятност е свързано с потенциалното решение за цифрово евро. Темата беше обсъждана от лидерите на ЕС през последните 12 месеца, като те често подчертаваха необходимостта от цифрова идентичност, за да бъде успешно разработена единната електронна валута да.

На 02 юни ЕЦБ коментира, че цифровото евро може да засили международния статут на единната валута, като улесни използването му за плащане или спестяване. “Безопасността, ниските транзакционни разходи и ефектите от пакетирането могат да улеснят международното приемане на валута,” се казва в съобщението.

Въпреки че ЕЦБ все още не е решила дали ще се ангажира с разработването на дигитално евро, това развитие заедно с настоящия диалог създава впечатлението, че решението предстои скоро.

Източници: European Commission; EFDA

Leave a Reply

Your email address will not be published.