post

Голямата популярност на Bitcoin води до интересни последици. Един от тях е огромната консумация на електричество, което е необходимо за обработка на транзакциите и блокчейна, съобщава Motherboard.

Digiconomist изчислява, че в момента “копачите” на Bitcoin изразходват по 24 тераватчаса електричество годишно, за да обработват огромното количество информация, за да получат като награда дял от виртуалните пари.  Толкова много електричество приблизително използва Нигерия със своите 186 млн. жители за една година.

При средно 300 000 Bitcoin транзакции дневно, това означава, че една транзакция излиза средно по 215 киловатчаса. Едно средностатистическо американско домакинство използва 901KWh месечно. Статистиката на Digiconomist посочва още, че изразходваната във всеки един момент енергия от Bitcoin миньорите по света е достатъчна за захранването на 2.26 млн. домакинства.

Подобна консумация на ресурси провокира нови дебати за смисъла от криптовалутите и доколко подобни разходи са оправдвани. Данни за една от Bitcoin фермите в Монголия, която се захранва чрез горене на въглища, посочват, че тя генерира между 8000 кг. и 13 000 кг. въглероден диоксид за всеки генериран Bitcoin и между 24 000 кг. и 40 000 кг. на всеки час. А с покачването на цената и трудността за генериране на нови Bitcoin, ще се покачва и консумацията на електричество, съответно и използваните ресурси.

Leave a Reply

Your email address will not be published.