post

Днес, 27 януари, 2020 година, се проведе среща между организациите, отговорни за развитието на иновациите и стартъп екосистемите от региона на Западните Балкани и еврокомисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта – г-жа Мария Габриел.

Събитието се проведе в рамките на организираната от ИАНМСП в лицето на изпълнителния директор г-н Бойко Таков двудневна среща на лидерите на иновационните структури от Република България, Република Сърбия, Република Северна Македония, Република Черна Гора и Република Албания.

Г-жа Габриел отчете напредъка на Западните Балкани по отношение на иновационното и технологичното развитие, като допълни, че региона се справя добре в рамките на програмата на „Хоризонт 2020“. По време на своето изказване г-жа Габриел представи бъдещите програми на Европейската комисия за насърчаване на иновативното развитие.

Тя поздрави участниците и Агенцията за събитието, което събира на едно място експерти от няколко страни, за да обсъдят най-важните теми относно технологичното и иновативно развитие на Западните Балкани.

Събитието стартира с приветствено слово от г-н Таков, който заяви, че българската иновационна и стартъп екосистема се разраства и Агенцията взима активно участие в нейното развитие.

Той допълни, че има редица програми, в които участниците в срещата биха могли да си партнират, за да изградят обща екосистема, в която да бъдат въвлечени компании от страните на Западните Балкани, което ще създаде отлични условия за създаване на международни проекти.

Г-н Таков информира, че през месец юни Агенцията ще съорганизира мащабно събитие, което в рамките на няколко дни ще събере в София Тех Парк инвеститори, предприемачи, компании и експерти, чиято цел ще бъде да представи най-новите иновативни решения в света, както и да привлече инвеститори за най-добрите стартъп идеи.

В рамките на срещата представителите на Иновационния фонд на Република Сърбия и Фонда за иновации и технологично развитие на Република Северна Македония, както и г-н Саша Иванович, държавен секретар, Дирекцията за иновации и инфраструктура към Министерство на науката на Република Черна Гора, и г-н Сокол Нано, изпълнителен директор, Агенция за развитие на инвестициите на Република Албания, имаха възможност да представят пред еврокомисар Габриел дейността на поверените им институции и да зададат въпросите, които ги вълнуват относно политиките на Европейския съюз в сферата.

След срещата с г-жа Габриел, събитието продължи с презентационна сесия, в която участниците, както и представители на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в лицето на г-н Мустафа Чаушев и г-н Илия Кръстев, председател на УС на Българката аутсорсинг асоциация, представиха своята дейност и обмениха опит в насърчаването на бизнеса.

Двудневното посещение на представителите на иновационните организации от Сърбия, Северна Македония, Черна Гора и Албания ще продължи с посещение на София Тех Парк, Campus X, SoftUni, БТТП и Българската финтех асоциация.

Имена на участници:

  • Г-жа Милена Костадинович и г-н Стефан Попович от Иновационния фонд на Република Сърбия, които ще направят презентация за дейностите на Фонда;
  • Г-н Саша Иванович и г-н Иван Томович от дирекцията за иновации и инфраструктура към Министерство на науката на Република Черна Гора;
  • Г-жа Таня Илиевска от Фонда за иновации и технологично развитие на Република Северна Македония;
  • Г-н Сокол Нано, г-жа Дилфирус Вирони и г-жа Бенарда Банушай от Агенцията за развитие на инвестициите на Република Албания;

Източник: Пресинформация предоставена от ИАНМСП

Leave a Reply

Your email address will not be published.