post

Бизнесът с електронни разплащания не само опростява и оптимизира възможностите, по които компаниите извършват плащания, но и ускорява начина, по който се плаща на доставчиците. Но фирмите често не са склонни да възприемат нов начин на работа – дори ако правилните инструменти са лесно достъпни. Много компании все още продължават да използват хартиени чекове. За да помогнат на фирмите да се възползват от различни опции, FinTech компаниите ги обучават за новите видове плащания, които са достъпни и лесни за използване. Дениз Леле  от AvidXChange  отбелязва, че компаниите са свикнали да използват методи за разплащане като Venmo и PayPal в личния си живот. За да помогнат за преодоляване на разликата, фирми като AvidXChange се стремят да създадат информираност, че електронните разплащания са изключително полезни за бизнес средата, не само за личния живот, казва Леле в интервю пред PYMNTS. FinTech компаниите отбелязват, че образоваността преминава от купувача към доставчика, тъй като купувачът информира доставчиците си за различните методи на разплащания, които използва.

Не всички компании имат еднакво ниво на образованост или осведоменост относно  електронните разплащания, въпреки че известна част от фирмите вече имат интегрирани бек офиси и интегрирани вземания.

От опита на AvidXChange тези компании са по-склонни да използват електронни разплащания. В резултат на това от FinTech сектора не е нужно да отделят големи ресурси за обучението им. В повечето малки компании са свикнали на стандартни процеси и методи и затова за тях са необходими повече усилия. Именно там FinTech секторът трябва да насочи вниманието си и да акцентира върху простота,  ефективност и ниската стойност на предлаганите от тях продукти и услуги.

Що се отнася до удовлетвореността на клиентите, компаниите, които използват електронни разплащания имат  по-високи резултати. Дениз Леле смята, че тези оценки имат общо с навременността на плащанията и точността на данните. В крайна сметка доставчиците на електронни разплащания никога не губят чек в пощата. В заключение Леле казва, че всеки начин на плащане трябва да съответства на това, от което клиентът има нужда и да се използва, когато има нужда.

 

Източник: Статия „How FinTechs еncourage suppliers to tap Into ePayments“, posted on November 11, 2019 by PYMNTS.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.