post

Китай забелязва големия интерес към fintech и започва по-внимателен анализ на сегмента. Китайската народна банка дори е формирала специална fintech комисия, която да анализира пазара, съобщава BusinessInsider.

Основните цели на комисията са да се провери как fintech се отразява на финансовите пазари, потока на парите, плащанията и цялостната финансова стабилност. Банката не споменава сред целите желание за по-строг контрол над fintech компаниите в страната. Вместо това тя посочва, че ще проучи възможностите да използва повече технологии самата тя, за да може да върви с темпото на промените.

Все пак банката съобщава, че иска да води потреблението на технологии при финансовите услуги. Конкретни нови регулации или промени в съществуващите обаче за сега не се планират, съобщава агенция Xinhua. Банката допълва, че иска да работи заедно с компаниите и ще търси тяхното мнение. Целта е да се създадат по-добри условия за развитие, но и да се помогне за отсяването на некоректните играчи в сегмента.

Всичко това може да се отрази положително на fintech пазара. Един от проблемите му е именно спечелването и задържането на доверието на клиентите. По-ясни и прозрачни регулации ще помогнат. Стига, разбира се, въпросните регулации да са разумни и да не създават проблеми за коректните компании.

Leave a Reply

Your email address will not be published.