post

Литовската платформа за парични преводи и разплащания Paysera, сключи споразумение за сътрудничество с crowdfunding платформата Desico.io, с което  ще предостави възможност на физическите лица да придобиват нейни дългови инструменти (securities). Инвестициите ще бъдат обвързани с бъдещите резултати на компанията.

За проекта

Компанията за платежни услуги цели да привлече хиляди малки инвеститори физически лица, с помощта на които да набере инвестиция от 2,5 млн. евро. При достигане на тази сума, компанията ще разпредели между инвеститорите си 10% от общите си приходи, генерирана от нови клиенти. През последните години компанията активно развива дейността си в множество страни от Европа, включително и България. Чрез емитирането на дългови инструменти, Paysera цели да набере инвестиции и подходящи партньори, с които да продължи растежа си. „Идейният замисъл на проекта е не толкова набирането на средства, а по-скоро индивидуалният принос на всеки един инвеститор за развитието на компанията. Когато резултатът от инвестицията зависи от самия инвеститор, той става лично съпричастен с развитието на дружеството и мотивиран да споделя услугите на Paysera със своя кръг от познати, приятели и партньори.” – споделя Мартин Богданов, изпълнителен директор на Paysera България.

Условия на проекта

Дълговите инструменти на Paysera могат да се придобиват само от физически лица, като минималната инвестиция е 100 евро. Всички инвестиции ще се набират чрез crowdfunding платформата Desico.io, където за да може да се влезе, всеки участник-инвеститор е необходимо да разполага с Paysera сметка и да бъде напълно идентифициран. Според виждането на компанията, по този начин инвеститорите демонстрират още по-силно интереса си за участие, като споделят ценностите й, намират стойност в услугите й и активно ги използват.

Възвръщаемост на инвестициите

Дълговият инструмент ще бъде пряко обвързан с резултатите на Paysera. Стартът на crowdfunding кампанията е предвиден за 30 април 2019 г. и ще продължи до 21 май 2019 г. В случай, че се наберат 2,5 млн. евро, 10% от общите приходи от нови клиенти ще бъдат разпределени към инвеститорите. В случай, че възвръщаемостта, базирана на приходи от нови клиенти е по-малка от 5%, Paysera ще увеличи стойността на дохода, така че да запази възвръщаемост от 5%.

Предназначение на средствата

Част от средствата, генерирани при набиране на инвестициите, литовската компания ще инвестира в партньорите си Paysera България, за стартиране на процес за придобиване на собствен лиценз за електронни пари. Благодарение на него българското дружество ще може да продължи растежа си и да предложи на българските клиенти повече и по-добри услуги. Някои от тях са новите услуги от PSD2 (Payment Service Directive 2) – услуга по иницииране на плащания и услуга за получаване на информация за сметки, както и напълно функционален еквивалент на разплащателна сметка. Заедно с това, ще се подпомогне българското дружество да ускори развитието на същите услуги на румънския пазар, където вече разполага с офис и първите си служители

Друга част от набраните средства ще бъдат насочени от литовското дружество за получаването на банков лиценз в Литва, с цел разширяване на предлаганите услуги, възможностите за сътрудничество с банки, присъединяване към нови платежни системи и развитие на други иновативни продукти и услуги. С всичко това, литовското дружество цели да се позиционира като международна дигитална банка.

Повече информация

За всеки заинтересован от възможността за инвестиция,  Paysera организира в гр. София специално събития – “Ден на инвеститора”, на което основният акционер в Paysera, г-н Kostas Noreika, заедно със съоснователят и изпълнителен директор на платформата за инвестиции Desico.io, г-н Laimonas Noreika, ще разкажат повече за проекта и ще отговарят на въпроси на потенциалните инвеститори. Събитието ще се проведе на 07 май 2019 г. от 19:00 ч. в Sense Hotel, Rooftop Bar.

За Paysera

Paysera LT е дружество за електронни пари създадено през 2004 г. в Литва, което предлага платежни услуги на компании и физически лица. Компанията развива бизнеса си на територията на различни страни от Европа, сред които Латвия, Естония, Полша, България, Румъния. Клиенти на компанията са повече от 400 000 физически лица по целия свят, а стойността на извършените от тях преводи за 2018 г. – 3,9 млрд. евро. За изминалата година, компанията генерира приходи на стойност 9,6 млн. евро и 1,9 млн. евро печалба. Ръстът, който компанията бележи в новите си клиенти за последната година е 42%.

В страната, Paysera навлезе през 2016 г. с услугата си валутни преводи, като в последствие, предостави на българските потребители почти всички услуги от портфолиото си. Към момента, българските клиенти на платформата са повече от 17 000 физически лица и над 2600 компании.

 

Повече информация за проекта може да бъде намерена на сайта на crowdfunding платформата Desico.

Leave a Reply

Your email address will not be published.