post

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува своя отговор по искането на Европейската комисия (ЕК) за становище по темата за Fintech сегмента. Според ESMA финансовите технологии носят много ползи, но трябва да се има едно наум и за сигурността.

Регулаторът казва, че има много големи ползи от използването на изкуствен интелект и Big Data анализи и всички технологии и услуги, които ще намалят разходите на хората, трябва да достигнат до тях. Същевременно обаче, има възможност за злоупотреби с тези технологии. Затова ESMA призовава към внимателен анализ на технологиите. Освен това, когато се въвеждат специфични регулации за тях, трябва да се взима предвид как те ще се отразят на пазара и потребителите.

ESMA призовава и за въвеждането на специфичен режим за краудфъндинг кампаниите. Той трябва да гарантира еднакво ниво на защита на инвеститорите на територията на ЕС. Освен това трябва да позволи на платформите за краудфъндинг да могат да работят еднакво добре във всички страни-членки и да има обща регулация.

Регулаторът обръща внимание и на аутсорсинга и клауд технологиите. ESMA иска тези технологии да се прилагат спрямо европесйките закони и да се спазват всички изисквания за сигурност и защита на данните.

Институцията смята, че все още е рано за конкретни регулации в някои сегменти и е по-важно да се продължи наблюдението върху тях и как ще се развият. ESMA смята, че регулациите трябва да са еднакви за всички фирми, които предлагат еднакви услуги, като смята, че fintech стартъпите може да се нуждаят от допълнителна помощ и съвети, за да могат да спазват законовите норми. Регулаторът се обявява и в категорична подкрепа на стандартизирането и хармонизирането на данните.

Leave a Reply

Your email address will not be published.