post

Според нов доклад на Forrester Research европейският пазар на мобилни плащания ще достигне 165 милиарда долара до 2021 година, а мобилните разплащиня на глава от населението ще се увеличат почти пет пъти между 2016 и 2021 година, което представлява почти 16% от всички такива плащания.

По-голямата информираност но потребителите ще продължи да стимулира растежа, а стартирането на мобилни платформи за плащане в цяла Европа като Wa!(BNP Paribas) във Франция, както и навлизането на пазара на гиганти като Apple и Google им предоставят повече възможности за припознаване и използване на този вид плащания.

BusinessInsider съобщава, че безконтактните плащания вече преобладават във Великобритания, като през февуари са достигнали 3.3 милиарда лири, или 28% от общите картови разплащания.

Въпреки, че мобилните плащания стават все по-популярни, те все още са изправени пред някои прегради, включително и лоялността на потребителите към традиционните методи на плащане и разпокъсаното приемане сред търговците. Програмите за лоялност са интегрирани и потребителите разчитат на мобилните си портфейли и за други операции, като плащане в приложения, а приемането и използването им ще продължи да нараства през следващите години. Плащанията в приложения, в браузъри и peer-to-peer също допринасят за този процес. Екосистемата създава допълнителна конкуренция при мобилните разплащания и дава възможност трети страни да предоставят такива за клиентите и да разкрият потенциала на малкетинга. Търговците трябва да се възползват от мобилната екосистема и популярните приложения, които използваме всеки ден, а мобилните портфейли са именно такива приложения.

Leave a Reply

Your email address will not be published.