post

За нас – Paysera LT

Компанията Paysera LT е първата fintech компания в Литва и първото дружество за електронни пари, лицензирано през  2012 г. от Централната банка на Литва. Дружеството има 15-годишна история и опит, и предоставя платежни услуги на фирми и физически лица по целия свят. Paysera LT е част от групата на Paysera, която включва 5 компании, регистрирани в Литва, Латвия, Естония, България и Румъния. Услугите на Paysera LT се предоставят на над 400 хиляди клиенти в повече от 180 държави.

Печалбата на групата Paysera нарасна с 20% през 2019 г. 

Литовската платежната система Paysera LT отбеляза финансово успешни резултати за 2019 г. През последната година неодитираната нетна печалба на компанията в сравнение с 2018 г., нарасна с повече от 20%, достигайки 2,3 милиона евро.
През 2019 г. приходите на компанията нараснаха с малко над 15%, достигайки 11,06 милиона евро. Значителен скок може да се наблюдава при нарастване на активните клиенти – достигайки над 80%, а наред с това се наблюдава ръст на броя на извършените от клиентите плащания, както и на притежаваната сума: общо 2,7 милиона транзакции са направени чрез платежната система Paysera на обща стойност 5,9 милиарда евро (50% увеличение), докато държаните суми от клиенти нараснаха повече от 75% и достигнаха 200 милиона евро.

За компанията са важни не само финансовите постижения от предходната година. През 2019 г. партньорите в Естония и Румъния се присъединиха към мрежата на Paysera. В момента мрежата на Paysera се състои от компании в 5 различни държави. Друга важна стъпка е закупуването на офис сграда Trapecija във Вилнюс и отварянето на голям офис за обслужване на клиенти там. Погледнато от страна на услугата, системата беше допълнена от още три езика и сега услугите се предлагат на общо 11 езика. Платформата за мобилни разплащания Google Pay и Samsung Pay бяха свързани със системата, а функционалността на мобилното приложение беше разширена: добавени бяха функции като спестявания, дарения, разделяне на сметки, откриване на бизнес акаунт и интеграция със системата за разпространение на билети Paysera Tickets. Вътрешното развитие на Paysera също беше събитие: към екипа се присъедини 200-ия му служител, а през октомври бе отбелязан 15-ият рожден ден на компанията.

Нашите услугите  

Дигиталната сметка на Paysera предоставя стандартните за една сметка функционалности – излъчване на преводи в страната и чужбина, получаване на плащания от партньори, обмяна на валута, подробна информация за движение по сметка, възможност за упълномощаване на трети лица за работа с нея, мобилно и интернет банкиране. Това, което я отличава, е липсата на такси за откриване, месечна поддръжка и онлайн/мобилно банкиране, и фактът, че е многовалутна – по нея, могат да бъдат съхранявани и управлявани средства в близо 30 валути едновременно. Фирмената сметка в Paysera разполага с български виртуален IBAN за разплащания в BGN, както и в EUR за плащания в Европа, благодарение на които излъчването и получаването на преводи е по-удобно и бързо. Дигитализирането на услугата позволява на компанията да предоставя значително по-изгодни ценови условия и за парични преводи. Пример за това е таксата за един превод в EUR към държава от ЕС, която е едва 0.15 EUR за компании и 0 EUR за физически лица.

Как работи? 

Откриването на дигиталната сметка се извършва изцяло онлайн на сайта на Paysera.bg в няколко последователни стъпки – потвърждение на имейл адрес и телефонен номер, и прикачване на документ за самоличност на управителя на компанията. След извършването на тези действия, процесът е автоматизиран и се изисква единствено въвеждането на ЕИК номер. Всичко това отнема около 30 минути – значително по-малко в сравнение с откриването на сметка в клон и активиране на е-банкиране.

С услугата си дружеството за електронни пари цели да допринесе за намаляване на разходите за фирмена сметка на български бизнеси и да им предостави повече удобство и бързина при управлението на ежедневните платежни операции. Като резултат, през 2019 г. компанията успя да спести на своите български клиенти над 3,3 млн. лева от такси и комисионни – за сравнение, през 2018 г. тази сума надхвърля 2 млн. лева. Към момента, от стартирането си през 2016 г. в България, български потребители на платформата са над 3800 компании и близо 26 000 физически лица, които са извършили над 135 хил. транзакции за 735 млн. лв. през 2019г.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.