post

Потребителите искат да използват свързани устройства, за да променят начина, по който пазаруват. Това показва проучване, проведено съвместно от Visa и PYMNTS.com, в което са участвали 2584 души, живеещи в САЩ и използващи поне един смартфон към момента. На участниците са задавани редица въпроси, свързани с начина, по който използват свързаните устройства за да плащат днес и как биха искали да ги използват в бъдеще. Сред посочените във връзка с изследването устройства са смартфоните, компютрите, таблетите, конзолите за игра, интелигентните телевизори, фитнес тракерите и смарт часовниците, устройства активиращи се с глас, интелигентните автомобили, а от потребителите се изисква да си водят дневник за нещата закупени през седемдневен период и това какви свързани устройства са използвали, като същевременно се занимават с ежедневните си дейности.

Резултатите от проучването са наистина любопитни.

Средностатистическият потребител днес е добре свързан, той притежава четири устройства, а 75% от анкетираните са били собственици на нещо различно от смартфон, компютър или лаптоп. Свързаността им не се определя от типичните демографски признаци – възраст, доход или образование, а от техния начин на живот и редица други социално-икономически фактори.

След като учените анализират профилите и устройствата, които притежават, установяват, че те са много по-близки, от колкото се предполага. Разликите в устройствата, които използват не са свързани с това, което правят, на колко години са, или колко е голямо домакинството им – това, което ги прави различни е начинът им на живот.

24% от извадката наречена Connected Home има устройства, свързани предимно у дома, като видео конзоли, високоговорители с гласово активиране и интелигентни термостати.

28%, наречени Connected Me използват устройства свързани с човека, като фитнес тракери и смарт часовници.

23% Super Connected са най-ранните купувачи на повечето свързани устройства и притежават шест и повече от тях, като много от уредите си противоречат с тези на първите две групи.

21% Mainstream Mobile consumers все още не са преминали отвъд смартфона, компютъра и таблета.

Едва 4% са тези, които притежават само смартфон.

Всички те обаче смятат, че текущия начин на пазаруване е досаден, описват го като неефективен, отнемащ време и непродуктивен и искат да се промени. Това, което ги обединява е тяхното пренебрежение към пазаруването, независимо дали е онлайн, или във физически магазин.

В рамките на седемдневния период почти 80% са пазарували във физически магазини и сред покупките са храна, дрехи и гориво. Около 50% от извадката са закупили нещо онлайн. Сред основните им желания е пазаруването да стане по-забавно, различно , ефикасно и бързо, а 83% от всички твърдят, че биха използвали свързано устройство, за да подобрят изживяването. 44% заявяват, че биха искали да имат шанса да могат да напуснат магазина, без да се налага физически да спират и плащат за покупките, но колкото и привлекателен да е този начин, това не трябва да пречи на възможността им за контрол. Всички, освен Super Connected потребителите са заявили, че не са готови да притежават уреди, които автоматично да поръчват, плащат и доставят продуктите.

Акцентът в проучването пада върху интереса, който потребителите имат към използването на свързани устройства, за да ги използват за пазаруване, докато извършват обичайните си дейности – да пазаруват докато закусват, почистват, или се грижат за децата си. Повече от 66% виждат потенциала на свързаните устройства при многозадачността и връзката им с търговията. От друга страна потребителите искат да имат контрол върху начина, по който техните данни се използват от устройствата при плащане. Не е изненадващо, че на въпроса какво ги спира да възприемат новите начини на плащане, чрез свързани устройства, поверителноста и сигурността са най-често срещаните отговори със 76% и 71%.

Автоматизирането и безпроблемността се разглеждат като огромна ефективност и увеличаване на производителността, но не и за сметка на това да не са в състояние да проверят какво точно се заплаща – 70% изразяват загриженост за това, дали биха имали възможността да потвърдят трансакциите, напарвени в хода на пазаруването.

Устройствата и софтуерът, който ги контролира са интуитивни и лесни и в резултат на това само 36% от потребителите изразяват безпокойство, че трябва да учат нещо, за да разберат как се използват те при пазаруване.

Доверието очевидно е критичен елемент за това как анкетираните приемат новите начини на плащане. 77% заявяват, че биха искали тяхната банкова институция да им предостави тези начини за плащане, по-малко от 30% вярват, че големите технологични възможности ще им бъдат осигурени от Google, Apple и Microsoft, а само 15% биха се доверили на любимия си търговец на дребно, като тук предпочитанията падат върху Amazon.

Що се отнася до социалните мрежи – едва 8% биха гласували доверие на Facebook.

Потребителите още не виждат начин устройствата, които използват днес да им помогнат да постигнат едно по-безпроблемно преживяване при пазаруване, но всички потребителски групи искат процесът на плащане да се подобри. 66% от анкетираните смятат, че свързаните устройства могат да помогнат в области, където се изисква повече търпение – нови начини за заплащане на храна, облекло и стоки за дома и да ги поддържат. Само 38% от всички анкетирани смятат, че смартфонът би могъл да извършва подобни дейности, а още по-малко виждат в тази роля устройствата, активиращи се с глас, или смарт часовниците.

Може би всички тези свързани устройства трябва да бъдат усъвършенствани, или нужните все още не са разработени, но е ясно, че потребителите искат промяна в начина, по който пазаруват и плащат.

Leave a Reply

Your email address will not be published.