post

Развиващите се пазари в Азия са изпреварили Запада в приемането и предлагането на fintech услуги, обяви изпълнителният директор на консултантската компания Synechron Файсал Хюсейн в интервю за телевизия CNBC. Според него fintech услугите са особено популярни в развиващите се пазари заради тяхната достъпност.

От особена полза в тези пазари са fintech услугите в сферата на плащанията и микрозаемите. Хюсеин допълва, че в Азия има много благоприятен климат и демография за fintech компании. Там те по-лесно могат да популяризират услугите си и имат повече възможности. Като доказателство са данните на KPMG, че през 2016 г. fintech компаниите само в Китай са получили финансирания за обшо над $6.7 млрд.

Хюсеин коментира, че в момента Synechron инвестира усилено в blockchain и изкуствен интелект, който да се използва във финансовите технологии. Той допълва, че градове като Дубай и Синагпур се оформят като притегателни центрове в района и се радват на добра подкрепа от страна на правителствата си. Същевременно в САЩ и Европа няма чак толкова голямо участие на правителствата в сектора.

Според него повечето проблеми във fintech са регионални и специфични към отделния район, хората и регулацаиите там. Затова спокойно може да има по няколко големи fintech центъра на различните места по света, които да са с еднакво значение. “Светът е голям и имаме нужда от тези центрове. Не може да има само един, който да е глобален лидер”, казва още той.

Leave a Reply

Your email address will not be published.