post

Монетарната служба на Сингапур (MAS) и Международната финансова корпорация (IFC) на Световната банка обявиха създаването на нова мрежа, която да мотивира финансовите иновации, съобщава EconoTimes. Новата ASEAN Financial Innovation Network (AFIN) ще постави основен фокус над развитието на финансовите технологии в Азия.

Целта на AFIN ще бъде да помага на компаниите да намират финансиране за проектите си, да осигурява връзката между тях и потенциални клиенти, както и контакт между бизнеса и регулаторите, за да могат заедно да оформят необходимите законови рамки. Мрежата ще помага на участниците в нея по-лесно да научават и спазват условията на различните местни пазари. Тя ще помага и на членовете да работят съвместно по нови проекти и услуги.

“Вярваме, че иновациите и дигиталните технологии могат да имат решаваща роля в подобряването на достъпа до финансови услуги за широкото население”, коментира институцията. Една от първите цели на AFIN е да осигури достъп до финансови услуги до местата където те са недостатъчни или дори липсват.

“AFIN ще позволи на банките, институциите за микрофинансиране и други доставчици на финансови услуги да предлагат иновации сред най-различни канали, продукти и процеси. Подобни иновации могат да отключат възможности за по-добро обслужване на клиенти, адресиране на техните нужди в техните пазари и постигане на устойчивост с по-малки разходи и по-ефикасни услуги”, коментира Вивек Пейтак, директор на IFC за Източна Азия.

Leave a Reply

Your email address will not be published.