post

Както всяка нова технология или индустрия, финтех също среща голяма доза скептицизъм. Понякога той изглежда доста крайно, като например твърдението на Depository Trust & Clearing Corp., че финтех е заплаха за финансовата стабилност.

Според компанията, която е провела самостоятелно проучване, финтех постепенно се приема като заплаха от все повече хора. В проучването обаче само 15% от отговорилите са казали, че виждат финтех като риск за финансовата стабилност.

“Общото приемане е, че финтех има голям потенциал, но постепенното увеличаване на притесненията сред хората показва, че има нужда от повишено внимание и информираност към новите рискове. Това подчертава и нуждата да се оценят едновременно рисковете и наградите, които са свързани с финтех инициативи”, коментират авторите на доклада пред Bloomberg.

Като аргументи за твърдението си те посочват липсата на регулации. Друга теза е, че финтех се развива по-бързо отколкото регулаторите смогват и това създава много неясноти за бъдещето на сектора.

Все пак, истинските заплахи за финансовата система все още остават други. Според анкетираните най-големият риск са кибератаките. 76% ги посочват като най-голяма заплаха. На второ място са геополитическите ситуации, които са посочени от 69% и на трето място са новите регулации – 45%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.