post

Все повече предприемачи насочват своето внимание и интерес към fintech сегмента. Той има доста голям потенциал, но и някои специфични особености, които го правят по-голямо предизвикателство.

Разбира се, повечето предприемачи много харесват предизвикателствата и възможността да “разбият” установен пазар. Fintech сегментът е доста по-особен и далеч не е най-лесното място за бързи успехи. Напротив, системата е доста по-сложна и изисква още по-внимателна преценка на всеки ход, съобщава Entrepreneur, като публикува и 7 неща, които един предприемач трябва да съобрази, преди да основе Fintech стартъп.

На първо място са регулациите. Във финансовия сектор те са особено сложни и специфични. Освен това варират значително в различните региони, понякога дори и в рамките на една държава.

След това е конкуренцията от финансовите институции. Ако един стартъп за чат приложение се конкурира с интернет компании, то fintech стартъпите имат за конкуренти банки с много по-голям опит във финансовата сфера.

След това идва и доверието на потребителите. То се печели най-трудно и се задържа още по-трудно. Малко хора вярват, че fintech компания може да им осигури същото качество, ефективност и най-вече сигурност, като традиционна банка. Вроденият скептицизъм също е препятствие, което трябва да се прескочи.

На ред е и силният екип. Той е нужен за всяка компания, но при специфичните особености на финансовата сфера, специалисти в областта са крайно необходими. А те също се привличат трудно.

Разбира се, не трябва да се подценява и самата услуга, която ще се предлага. Във Fintech сегмента вече има доста голямо разнообразие от компании и е важно да се намери уникална ниша и проблем, който компанията решава по-добре от останалите. Най-често интерес към fintech услуги имат по-младите клиенти, които са по-отворени към новите технологии и са добра първоначална аудитория.

Това води и до избора на технология, в която компанията да се съсредоточи. Инвеститорите имат особено голям интерес към възможностите на изкуствения интелект и автоматизацията в сегмента. Това обаче са и най-сложните сегменти, които изискват специалисти в много сфери, включително и учени и затова реализирането им е доста по-трудно.

И накрая, естествено – финансирането. Инвеститорите вече не дават пари с лекота като преди няколко години. Сега те искат да видят по-голяма стойност и потенциал в един проект. Затова важна е не само добрата идея, но и много ясна представа какво е необходимо, за да се реализира и как.

Leave a Reply

Your email address will not be published.