post

Финансовите технологии несъмнено имат много голям потенциал. Финансовият свят има нужда от доста нововъведения и има много голям брой хора, които все още не разполагат с достъп до повечето финансови услуги.

И макар не всички да са уверени в голямото бъдеще на Fintech сегмента, според CardConnect има поне седем причини защо той ще е следващата голяма индустрия. Ето и кои са те.

  1. Fintech ще “разбие” търговския сегмент. Технологии като изкуствен интелект, мобилни плащания, чатботове и много други услуги ще дадат значително повече възможности пред компаниите и клиентите.
  2. Мотивират иновациите. Тъй като двигател на Fintech сегмента са технологиите, а не финансовия сектор, той ще е много по-динамичен и ще се развива с бързи темпове и повече иновации.
  3. Всичко това ще създаде много кариерни възможности и работни места. Това важи както за експерти по финансови въпроси, така и за програмисти, инженери, администратори.
  4. Основната цел на Fintech е да улесни достъпа и използването на финансови услуги. Това поставя потребителя в центъра, което му помага да е по-информиран и защитен, следователно и да има по-голям интерес към услугите.
  5. Секторът привлича много от най-талантливите предприемачи и кадри. Това допълнително увеличава възможностите и потенциала на новите идеи.
  6. Като всеки технологичен сектор и Fintech постоянно търси най-новите тенденции и не се страхува да експериментира. А това означава множество нестандартни идеи, от които може да се получат и доста практични и полезни услуги.
  7. Fintech държи на прозрачността и сигурността. Това са ключови фактори за изграждането на трайно доверие към услугите от страна на клиентите.

Leave a Reply

Your email address will not be published.