Безналичните платежни операции с QR код, които в някои държави са стандартен метод на плащане, вече са възможни и в България. Търговецът на био напитки JuiceBox Organic е първата компания в страната, която е приела модерния метод на плащане, който се осъществява чрез сканиране на предварително генериран код.  Без карти и специални устройства, само с помощта на смартфон и QR код, клиентът има възможността да заплати продукта или услугата единствено с помощта на своя мобилен телефон*.

Първата успешно функционираща система за cashless операции с QR код в страната се предлага от FinTech компанията за международни преводи Paysera, която стартира бизнеса си на българския пазар през изминалата година. Със своето специализирано приложение Paysera Retailers, иновативната компания предлага на търговците модерни технологични платежни инструменти, които предоставят на клиентите повече удобство, леснота и сигурност.

„Плащанията с QR код през мобилен телефон без необходимост от специални устройства се очертава като най-устойчивата технология за плащания и очакваме до 3-4 години да навлязат масово и в България. Paysera предлага техническа възможност за осъществяване такива транзакции и вече имаме първия си клиент – компания за био напитки. Следейки как се развива този пазарен сегмент в други държави, очакванията ни са интересът към него все повече да нараства и смятаме, че  ранния ни старт ни дава важна преднина.“ – Мартин Богданов, CEO на Paysera Bulgaria.

По света вече все по-често се използват подобни системи, чийто успех е показател за това, че cashless операциите чрез QR кодове са бъдещето на плащанията. За 2016 г. в Китай, плащанията през различни платежни системи и приложения възлизат на стойност над 5.5 трилиона долара, което е 50 пъти повече от плащанията в САЩ.

Интересът към подобни системи, най-известните от които са Alipay  и WeChat Pay, което само по себе си се използва от над 79% от населението на Китай, е огромен както от страна на потребителите, така и от страна на търговците. Пример за това е, че  дори и малки търговци като продавачи на палачинки например, възприемат дигитализацията в плащанията и предоставят на своите клиенти възможност за безналично плащане.

С нарастващата популярност на безкасовите плащания, все по-често възниква въпросът дали ще станем свидетели на изчезването на физическите пари и замяната им с виртуални.  Приемането на безналични плащания, базирани на QR код за стандартен платежен метод дори само от интернет потребителите в Китай, би оказало огромно влияние върху бъдещето на плащанията в глобален мащаб.

 

*Извършената трансакция е в рамките на пилотен проект за техническа съвместимост на услугата. Услугата все още не е достъпна за други търговци, нито се предлага комерсиално в обектите на търговеца JuiceBox Organic.

Leave a Reply

Your email address will not be published.