post

Преди две години Facebook стартира функция за парични преводи в своето приложение Messenger, като предостави на потребителите прост и удобен начин за изпращане и получаване на пари. Сега компанията усъвършенства тази функционалност като позволи плащания, в които участват едновременно няколко души.

Функцията работи по същия начин, както и обикновените преводи – с Facebook акаунта се асоциира банкова карта, която ще се използва за изпращане и получаване на парични средства. За защита може да се използва PIN код или скенер за пръстови отпечатъци. В груповия чат трябва само да се натисне иконката Payments, да се изберат хората, на които да се изпратят пари, да се въведе нужната сума и да се извърши транзакцията.

Когато се иска определена сума от група хора, за всеки от тях може да се укаже конкретна сума или пък да се въведе обща сума и приложението ще я разпредели по равно между всички участници в сделката. Преводите се осъществяват без комисионна, тоест, безплатно за всички участници в процеса.

Функцията е достъпна за iOS и Android, но засега работи само в САЩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.