post

Mastercard отвори своята блокчейн технология за разработчици, като позволи на избрани финансови институции и търговци да тестват свои собствени решения, базирани на нея. Гигантът сподели, че тества и валидира технологията и първоначално я подготвя за В2В пространство (business-to-business), за да отговори на предизвикателствата на скоростта, прозрачността и разходите при трансграничните плащания. Чрез комбиниране на блокчейн технологията и мрежата за сетълмент, се създава безопасно решение, което ще може да се контролира и мащабира. Компанията иска да предложи на своите партньори гъвкавост и възможност за избор на използване на съществуващите и новите платформи, базирани на нуждите и изискванията на клиентите. Тя е създала собствена технология, за да докаже, че блокчейн всъщност ще промени начина, по който организациите прехвърлят и споделят помежду си, без да жертват приозводителността, а подробностите за трансакциите могат да се видят само от участниците в тях. Тази технология може да се използва за клиринг в платежни трансакции с карти в реално време, като елиминира консолидацията и подобрява сетълмента. Тя се отличава с четири ключови разлики от останалите в пространството, като обхваща неприкосновеността на личния живот, гъвкавостта, мащабируемостта и обхвата на мрежата за сетълмент на компанията, осигурявайки поверителност и гарантирайки, че трансакциите се споделят само от участниците в тях, като същевременно се поддържа пълен контрол и валиден регистър и се позволява на партньорите да използват приложния програмен интерфейс.

Mastercard заяви, че технологията й ще се разраства и интегрира в платежната система на 22 000 финансови институции. Освен картовите трансакции, програмния интерфейс може да се използва и за операции по плащания, доставки и търговия. Отваряйки системата си, компанията се надява да направи търговската екосистема по-лесна, по-бърза и безопасна, допълвайки съществуващите предложения, сред които виртуални карти, Mastercard Send и Vocalnik, за да поддържа всички видове трансгранични, базирани на профила на блокчейн трансакции. В допълнение Mastercard е подала над 35 патента в блокчейн и е инвестирала в Digital Currency Group, който изгражда, инкубира и зарежда свързаните технологии. Компанията наскоро се присъедини и към Enterprise Etherium Alliance, за да проучи възможностите в потенциалните случаи на употреба, извън обхвата на традиционните плащания.

Leave a Reply

Your email address will not be published.