post

Child & Youth Finance International (CYFI) и Mastercard представиха първия по рода си наръчник по банкиране и разплащателни продукти за непълнолетни. С уникалния си подход, ръководството “По-безопасни разплащателни продукти за непълнолетни” (Safer Payment Products for Minors) представя препоръчителни практики за доставчиците на финансови услуги, с които да разработят подходящи разплащателни продукти за непълнолетни, насърчавайки финансовата им отговорност и вземането на финансови решения. Наръчникът включва и представяне на инструменти и механизми, които дават възможност за родителски контрол върху финансовата независимост на непълнолетните.

Ръководството, насочено към нуждите и сигурността на младото поколение, се появява във време, в което правителствата, частният сектор и гражданското общество увеличават усилията си за изграждане на по-справедливо и интегрирано общество. Финансовото, дигиталното и половото приобщаване са основни елементи за изграждането на свят, в който всеки получава шанс да реализира потенциала си. Непълнолетните са основата на бъдещото общество и трябва да бъдат въведени във финансовия свят по отговорен начин.

Създаден, за да напътства национални и международни финансови институции, наръчникът има за цел да помогне отговорните фактори, производителите на продукти и доставчиците на финансови услуги да разберат отговорностите, нуждите и рисковете, свързани с пазара. В допълнение към основната цел – създаване на безопасни и подходящи продукти за непълнолетни, наръчникът се стреми да насърчава и диалога между родители и деца. По този начин както доставчиците на финансови услуги, така и родителите могат да напътстват младите за финансовото им включване, независимост и отговорност.

„Днешните деца са утрешните възрастни. Докато те растат, трябва да се погрижим да са напълно подготвени да участват във все по-дигитализиращата се икономика. Като гарантираме, че инструментите и продуктите, предназначени за тях, са подходящи за възрастта им, допринасяме за тяхната подготовка и сигурност“, каза Ваня Манова, Мениджър на Mastercard за България и Македония.

Тъй като различните изисквания за функционалност и сигурност на финансовите продукти за непълнолетни варират, в зависимост от възрастта им, наръчникът е насочен главно към идеята младите сами да могат да управляват разплащателните си продукти и средства.

Наръчникът е създаден от Mastercard, Child & Youth Finance International (CYFI), ParentPay, nimbl и Mirador Digital, със съдействието на редица организации от финансовия сектор.

Leave a Reply

Your email address will not be published.