post

След 2014 година повечето компании се насочеха към следващото „голямо нещо“ – блокчейн. Сред тях разбира се бяха и финансовите и финтех къщи, които са склонни да избягват сигурността на SEC за своите криптовалути, но и са щастливи да използват технологията блокчейн, за да ускорят времето за трансакции. Много от тези усилия вече се отплащат. MasterCard например току що е подала заявка за патент за „Метод и система за незабавно плащане с използване на записани гаранции“. Това накратко означава патент за блокчейн система, предлагаща незабавни плащания и само по себе си не е клонинг, а представлява книга за незабавно управление и съхранение на международни трансакции. Патентът описва методът за обработка на гарантирана електронна трансакция, която включва съхраниние на профил, съдържащ номер на сметка и салдо, получаване на съобщение от придобиващата финансова институция чрез платежна мрежа с конкретен номер на сметка, сума и данни за гаранцията, идентифициране на дадения профил, приспадане на сумата от сметката му, генериране на запис на гаранция за плащане и данните, съврзани с нея, съобщение за връщане с код за отговор, който посочва одобрението на трансакцията и данни, свързани със записа в комуникационната мрежа.

Докато самият документ на споменава блокчейн, MasterCard възнамерява да използва технологията в процеса, като описва стъпка в която „данните за гаранцията, съхранени в трети елемент от данни, включен в полученото съобщение за трансакцията, съдържат идентификатор на блокчейн и публичен ключ или адрес на местоназначение“. Записът на гаранцията за плащане е сделка с блокче за плащане на самата сума, съхранявана във втория елемент от данни, а изчислителната система е възел в блокчейн мрежа, съответстващ на идентификатора. Това означава, че компанията ще съхранява запис на трансакцията в някоя неизменна форма.

MasterCard разработи технология за блокчейн преди дори главният и изпълнителен директор да бъде атакуван публично. Тази тенденция да се намали криптограмата не е нова и скоро няма да спре, а дали работи вече е съвсем друг въпрос.

Leave a Reply

Your email address will not be published.