post

Трудно е да се повярва, че финтех стартъпът Revoult все още няма подходящ банков лиценз. Много потребители ще кажат, че електронните му портфейли вече са като традиционни банкови сметки с IBAN и платежни карти, но стартъпът най-накрая ще кандидатства и за подходящ лиценз в Литва.

Този процес ще отнеме няколко месеца, а реалното получаване на документа се очаква през първата половина на следващата година. Ако Revoult успее да убеди Bank of Lithuania, че заслужава банков лиценз, ще може да предлага кредитнии депозитни услуги в целия Европейски съюз., благодарение на банковата паспортна система, или с други думи, ще се превърне в истинска банка, която ще бъде покрита от европейската схема за защита на депозитите. Това означава и, че Европейският съюз ще покрие средствата до 100 000 евро на потребител, при евентуален проблем.

Въпреки това, има голяма разлика между получаването на банковия лиценз и мигрирането към собствена платформа. Revoult няма намерение да започва отначало, тя ще продължи да издава предплатени карти и електронни портфейли, като няма да издава нови дебитни карти на съществуващите си клиенти. Компанията просто планира да добави още функции към вече съществуващите. Тя се стреми и да намали зависимостта си от трети страни, изграждайки собствен процесор за плащания, а предплатените потребители са по-ценни от традиционните текущи сметки. В краткосрочен план, Revoult ще поиска от съществуващите си клиенти, които искат да третират баланса си от електронни пари като депозит, да го защитят в рамките на европейската схема за защита на депозитите, като след това вече те могат да получават овърдрафти, както и нови кредитни и спестовни функции.

В допълнеине към тази новина, Revoult сподели актуалните си показатели. Компанията има 950 000 потребители, управлява 16 000 бизнес профила и от началото на годината е обработила 6 милиарда долара. Трима не-изпълнителни директори също се присъединяват към компанията, за да помогнат по отношение на пруденциалния надзор.

Leave a Reply

Your email address will not be published.