ЕС подготвя европейски идентификационен портфейл

post

Eвропейският съюз подготвя рамка за цифрова идентификация, която да гарантира безпроблемен достъп на граждани и компании до публичния сектор, както и до цифрови транзакции.   Какво е цифрова идентификация? Идентификацията ни позволява да докажем кои сме. По тази причина, в ежедневието ползваме паспорти и лични карти. С цифровата самоличност пестим време и улесняваме взаимодействието онлайн….