Android Pay вече се използва за международни P2P трансфери със съдействието на WorldRemit

post

Android Pay ще увеличи функционалността си, след като стартъпът WorldRemit ще позволи peer-to-peer преводи между потребителите да се извършват чрез мобилния портфейл на Google. Всъщност Android Pay ще се използва за плащанията в приложението, а получателите на преводите ще могат да посочат всяка мобилна банкова сметка, в която да постъпват средствата. До сега услугата се използваше…