post

От 25 май 2018 г. влизат в сила изискванията на новия европейски регламент за защита на личните данни. Промените са всеобхватни, а санкциите – много големи, до 4% от годишния оборот.

Регламентът предвижда изрично съгласие на лицата, ако техни данни се събират и обработват от доставчик на стоки и услуги, работодател, кредитор и т.н., освен ако това не е съгласно договор или в резултат на законово задължение да се събират данни.

Разширява се обхватът на информацията, която се смята за лични данни – например, IP адрес. Гарантира се право на изтриване или коригиране на неточни лични данни.  Ограничава се събирането на данни с цел профилиране. В някои случаи фирмите трябва да назначат длъжностно лице по защита на данните и да водят регистър на дейностите по обработката.

Еconomix.bg и БАИТ организират за втори път конференцията “Бизнес тема: Новите правила за защита на личните данни”.

Събитието ще се проведе на 6 март от 9.30 ч. в Новотел София на бул. Цариградско шосе 115Н. В рамките на конференцията лекторите от КЗЛД, СиЕмЕс София, “Йорданова, Ризова и партньори” и “ТехноЛогика” ще отговарят на въпроси от страна на участниците.

Повече информация за събитието е достъпна тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published.