post

Услугата ще бъде достъпна 24/7/365, като в рамките само на 10 секунди сумите ще бъдат прехвърляни от сметка в сметка

27 януари 2020 г. – Възможността за развиване на нови бизнес модели, въвеждане на нови банкови услуги и повишаване на конкурентоспособността на банките на пазара на финансови и финтех услуги са само част от факторите, обуславящи необходимостта от стартирането на мащабен проект за въвеждане на незабавни плащания у нас. С тези думи Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА АД, откри семинара на тема Instant Payments in a Blink, по време на който се състоя официалният анонс на проекта за незабавни плащания пред банковата общност у нас. Пред повече от  150 представители на банки и финансови институции бяха представени основните идеи, фазите и сроковете за неговото изпълнение.

Услугата „незабавни плащания“ се предлага в почти всички европейски страни. По данни на Европейската централна банка незабавните плащания в Скандинавските страни са около 40-50% от всички кредитни трансфери.

Незабавните плащания представляват електронни решения за плащания на дребно, достъпни 24/7/365, в резултат на които платежната сметка на получателя се кредитира с незабавен или близък до незабавния ефект. „Възможността плащанията от сметка в сметка да се изпълняват в рамките на 10 секунди позволява освен бързи B2B плащания, също така и бързи плащания на POS, т.е. на място при търговеца”, коментира Мирослав Вичев. „По този начин технологията стига до реалния, крайния потребител и това е една от целите на проекта“, допълва още той. Друго сериозно предимство от изпълнението му е преминаване на плащанията към SEPA формат и възможността банките в България да ползват единна инфраструктура за всички разплащания – било то незабавни от сметка в сметка или пакетни. „Преминаването към инфраструктура за незабавни плащания обаче ще изисква сериозни инвестиции от страна на банките, както и регулаторни промени и ще бъде успешно само с усилията на цялата банкова общност в България“, допълва Мирослав Вичев.

Проектът Instant Payments

„Проектът включва извършване на незабавни плащания в лева и прехвърляне на пакетните плащания по SEPA стандарт и цели постигане на бързина и удобство. Той обаче не се отнася за бюджетните плащания“, уточни Ваня Ганева, мениджър „Незабавни плащания“ в БОРИКА АД. Услугата незабавни плащания от сметка в сметка в лева ще бъде достъпна 24/7/365, сумата ще бъде налична до 10 сек. по сметката на получателя, а максималната сума е до 100 000 лв. Пакетните плащания ще се извършват в БИСЕРА6+, като сумата ще е налична до 20-30 мин. по сметката на получателя, а максималният размер е също 100 000 лв.

„Въвеждането на услугата за незабавни плащания е важно в много реални случаи, като например при критичен срок за плащане, при липса на алтернатива за плащане, при специфични клиентски нужди и не на последно място – цената на услугата е силно конкурентна. Чрез този вид плащания може да се осигури добра ликвидност за малките фирми“, коментира Ваня Ганева.

През първото тримесечие на настоящата година предстои избор на изпълнител по проекта за незабавните плащания, до края на годината се предвижда старт на пилотен проект, а в първото тримесечие на 2021 г. се очаква стартът на незабавните и пакетните плащания. До края на второто тримесечие на тази година трябва да бъдат уточнени и актуализирани също правилата за работа на БИСЕРА6 и правилата на Национална картова и платежна схема. В рамките на проекта ще бъде изградена централна платежна инфраструктура и ще бъдат предоставени допълнителни услуги, сред които 24/7 Stand-In, осигуряваща непрекъсваемост на услугата за участниците, Mobile Look-up услуга, осигуряваща съответствие телефон – IBAN и позволяваща прехвърляне на средства през телефон, POS Instant и Mobile App & SDK, подпомагащи извършване на незабавни плащания в търговски обекти, както и Anti-Fraud & AML услуга към банките.

„Реализирането на проекта ще даде възможност за осъществяване на незабавни плащания през POS терминал чрез QR код, незабавни плащания към електронен магазин, незабавни плащания с фактура, незабавни плащания машина към машина и други“, коментира Христо Костов, главен архитект в БОРИКА АД.

За изпълнението на незабавните плащания в лева в БИСЕРА6 ще бъде дефинирана нова услуга, а плащанията ще се обслужват по стандарта ISO 20022. „За целта ще бъде разширен обхватът на правилата на БИСЕРА6 с дефиниции и нови процедури за обработка на незабавните плащания в лева, както и на обработка на пакетните плащанията в лева на територията на страната“, обясни Гинка Конова, продуктов мениджър „Платежни услуги“ в БОРИКА АД.

Във връзка с мащабния проект за незабавни плащания ще бъде разширена и дейността на Националната Картова Схема с управление и развитие на правила за продукти и услуги за незабавни плащания чрез сметка. „За да обхване и новата дейност, от декември 2019 г. схемата има ново име – Национална Картова и Платежна схема. Предстоят също промени в правилата на НКПС“, обяви нейният директор Стоилка Арсова. Схемата стартира също своята програма Blink за незабавни плащания в лева чрез сметка и за мобилни плащания.

„Проектът за незабавните плащания стартира в точното за България време“, коментира в заключение Ваня Ганева. „В Европа услугата набира популярност, а у нас има интерес към нея от страна на клиентите, бизнеса и заинтересованите институции. Проектът е не само на БОРИКА, но и на цялата банкова общност и променя платежните услуги у нас в посока към по-голяма бързина и ефективност.“

 

Източник: Пресинформация предоставена от БОРИКА АД

Leave a Reply

Your email address will not be published.