post

Британските фирми от бързо-развиващия се сегмент на финансовите технологии (финтех) може да изнесат своите услуги извън Обединеното кралство, ако не бъде осигурен достатъчно голям преходен период преди напускането на Европейския съюз. Това става ясно от нов доклад на Камарата на Лордовете, посветен на влиянието на Брекзит върху пазара на финансови услуги.

След референдума за напускане на ЕС компаниите от множество сектори обмислят възможностите да изнесат операциите си извън Великобритания, за да не изгубят перспективния европейски пазар. Това важи в още по-гоялам степен за финансовия сегмент, тъй като Лондон, който беше сочен до скоро за финансовата столица на Европа, е на път да изгуби тази роля, в полза на Франкфурт, Париж или Виена.

Към момента във финансовия сектор на Острова работят около 1.1 милиона служители, а фирмите от бранша генерират около 7% от британския Брутен вътрешен продукт. Проблемът за компаниите от бранша е, че ако страната излезе от Общността, те ще изгубят възможността да продават финансови услуги в целия ЕС, без да се регистрират във всяка държава поотделно.

“Опасността е, че при липсата на яснота фирмите ще се преструктурират или ще се преместят, залагайки на най-лошия възможен сценарий. Затова ние призоваваме за своевременно обявяване от двете преговарящи страни, че ще има преходен период” – се посочва в доклада.

Разбира се, не е задължително fintech компаниите да напуснат Великобритания. От лондонската стартираща фирма GoCardless например са посочили, че при негативен сценарий, вероятно ще създадат дъщерно дружество в страна от ЕС, за да си гарантират достъпа до единното икономическо пространство.

Leave a Reply

Your email address will not be published.