post

Бизнес-закуска на тема „Развитието на FinTech индустрията в България през погледа на 5 от водещите компании” беше проведена в София с участието на основните компании от сектора у нас – Paysera, ePay, iuvo и Klear. На събитието беше обсъден напредъкът на FinTech компаниите през изминалата година, новите им цели и водещите световни тенденции в сектора.

„За 6 месеца Paysera България привлече над 400 компании и над 1000 физически лица. Основната услуга, която компанията предлага, са международни валутни преводи. Всеки месец компанията бележи ръст в новопривлечените клиенти, като средномесечно за 2016 г. техният процент е около 58%, съответно средномесечният ръст в обема на извършените превалутирания през платформата е около 41%, достигайки 11,8 млн. лева през декември. Тази тенденция води и до положителен ръст на средномесечните приходи на компанията от 71% за изминалата година“, сподели изпълнителният директор Paysera България Мартин Богданов.

Към момента в компанията работят 10 човека, като се очаква техният брой да расте през настоящата година. Богданов сподели, че през 2017 г. тя подготвя нови продукти и услуги, в това число предоставяне на онлайн разплащания на търговци; физически ПОС терминали за дебитни и кредитни карти, масови плащания, включително комунални и към бюджета, възможност за касово захранване на клиентските сметки. Концепцията на Paysera е да предлага по-евтини, удобни и бързи финансови услуги.

„Българският бизнес трябва да бъде готов че все повече FinTech компании ще предлагат услуги, считани към момента за “стандартни”, посредством иновативен подход, при което клиентите ще ползват по-бързи, по-лесно достъпни и с не по-лошо качество услуги“, допълни още Мартин Богданов.

“Klear пусна своята Peer-to-Peer платформа за финансиране и инвестиране в края на 2016 г. и вече има отпуснати кредити за над 1 млн. лв., при средна лихва по-ниска с 20% от тази на банките“, заяви изпълнителният директор на Klear Лоик льо Пишу – “През следващите години очакваме моделът част от IOT (икономиката на споделянето) да промени изцяло потребителските финанси, предоставяйки истинска алтернатива на банките и прескъпите “бързи кредити.”

Пишу добави, че хората със спестявания заслужават по-висока доходност, а тези в търсене на най-добрия кредит да бъдат максимално улеснени онлайн.

„Очакваме FinTech услугите да стават все по-близки на хората, като започнат да се ползват от масовата публика – както във Великобритания, Германия и Франция“, заяви оперативният директор на iuvo groupИвайло Иванов. “Като цяло нашите наблюдения са, че доверието към FinTech услугите постоянно се покачва”, отчете още той.

„Забелязва се, че компаниите от традиционните финансови услуги започват да вземат ноу-хау от технологичните, навлизащи в тяхната сфера, най-вече в областта на customer experience, както и на data analysis“, сподели Иванов в презентацията си.

Иванов допълни, че към момента компанията е генерирала над 1 милион евро оборот само за период от 6 месеца и е привлякла 1 000 инвеститори от няколко континента. Според него тенденциите за FinTech пазара през 2017 г. са трицифрен ръст в Европа, Америка и Азия и пренасочване към по-неразвитите пазари. „Там потенциалът е голям, защото FinTech може да бъде първата им среща с финансови услуги като цяло и възприемането им може да бъде дори по-бързо, отколкото в развитите икономики, където хората са свикнали да ползват традиционни услуги“, добави той. През 2017 г. iuvo очаква да достигнe сериозна критична маса от инвеститори за своя бизнес модел, които да могат да инвестират в разнообразни нови типове кредити.

“FinTech индустрията се развива с все по-агресивни темпове. Поведението на потребителите и очакваниятa им се променя все по-динамично в резултат на въвеждането на новите технологии”, каза Георги Маринов, основател на ePay.bg по време на презентацията си.

Маринов добави, че компанията продължава да създава нови услуги за улеснението на крайния клиент и на търговците. EPay планиране въвеждането на единна система за управление на плащанията, която да изпълнява функциите на EPR и CRM за финансите. Функцията ще позволи единното и по-лесно управление на разплащанията на юридически лица, сподели Георги Маринов, изпълнителен директор на компанията. Съвместно с MasterCard компанията е разработила и система, която позволява автоматично захранване на сметките на кредитни карти. От няколко месеца работи и системата EPAY-GO, чиято цел е да улесни организаторите на събития като предлага цялостно рекламно представяне – предоставя множество възможности за закупуване на билети, видеострийминг. Новите функционалности ще дадат възможност за обединяване на различни финансови и счетоводни дейности и ще бъдат пуснати за употреба през 2017 година.

„Целта на компаниите от Fintech сектора ще бъде не просто да отговорят на високите изисквания на съвременния пазар, насочен към бързината и цената на услугите, но и да изпреварят очакванията на потребителите и да предложат цялостни решения за евтини финансови услуги. Нашите усилия са насочени именно в тази посока – удобни алтернативи за разплащане, оптимизиране на разходите и оперативен контрол“, добави още той.

Leave a Reply

Your email address will not be published.