post

Американската Комисия по ценни книжа и борси публикува официално предупреждение. В него комисията обръща внимание на опити на компании да манипулират цените на акциите си чрез т.нар. ICO (Initial Coin Offerings).

Комисията обръща внимание на компании, които вече търгуват свои акции на фондови борси, но същевременно казват, че предлагат ICO или инвестират чрез тях. Според комисията, тези компании използват атрактивността на новата технология, за да манипулират цените на акциите си и да извличат изгода чрез изкуственото им напомпване и продаване.

“Измамници често се опитват да използват нови технологии, за да примамват потенциални жертви да инвестират в измами”, пише комисията в предупреждението си. Според нея публичното оповестяване от компаниите, че участват в ICO влияе на цените на акциите им и е проблем за по-малките играчи.

Комисията казва, че отговаря на със завишен контрол. Само през август т.г. тя е взела временно лицензите на CIAO Group (OTC: CIAU), First Bitcoin Capital Corp. (OTC: BITCF) и Bitcoin Crypto Currency Exchange Corporation (OTC: ARSC). Институцията е забелязала драстично увеличение на цените на техните акции и дейността на тези фирми е спряна докато не приключат проверките в тях. Ако не бъдат открити нарушения, лицензите ще бъдат върнати. При проблеми обаче, ще се търси съответната отговорност.

Leave a Reply

Your email address will not be published.