post

Европейският съюз изостава сериозно в навлизането и развитието на fintech сегмента и иска да промени това. Европейската комисия предлага нов пакет мерки и приоритизиране на fintech, за да може това изоставане да започне да се наваксва, съобщава Finextra.

За да стане възможно това обаче първо трябва да се работи по общия дигитален и финансов пазар, както и да се приемат мерки, които да мотивират инвестициите. Идеите са резултат от общественото им обсъждане, което продължи от март до юли т.г. Получени са общо 266 становища от компании, акционери и инвеститори във финансовия сектор.

Регулаторите в страните-членки ще трябва да поставят приоритет над fintech компаниите и да координират национални инициативи, които да мотивират иновациите и да обърнат внимание на киберсигурността. Идеята е, че при въвеждане на нови регулации или промяна на съществуващи, ще трябва fintech да има приоритет.

“Финансовите услуги стават все по-зависими от технологии и данни и затова регулаторите трябва да са добре запознати с тези технологии и да могат да ги приемат”, се казва в изявление на ЕК. На базата на предложенията е започната работа и по цялостна стратегия, в която подробно да е описано какво да се направи, за да се създаде и запази единен пазар за дигитални финансови услуги. Целта е той да бъде готов и представен в началото на следващата година.

Leave a Reply

Your email address will not be published.