post

Европейската комисия глоби американската платежна система Mastercard с 570 милиона евро (648 милиона долара) за ограничаване възможността търговците да се възползват от по-добри условия, предлагани от банки на други места в ЕС.

„Като възпрепятства търговците да пазаруват при по-добри условия, предлагани от банките на други държави-членки, правилата на Mastercard изкуствено повишават разходите за картови плащания, което вреди на потребителите и на търговците на дребно в ЕС”, заяви комисар Маргрете Вестагер.

Брюксел установи, че до декември 2015 г. правилата на платежната система са налагали придобиващите банки да прилагат обменните такси на страната, където се намира търговецът на дребно, вместо да им позволява да се възползват от по-ниските обменни такси, предлагани от други членки на 28-те държави.

Това е довело до по-високи цени за търговците на дребно и за потребителите, до ограничена трансгранична конкуренция и до изкуствено сегментиране на пазара, според разследването на Комисията.

Затова Европейската комисия реши да наложи глоба на Mastercard  от над 570 милиона евро за възпрепятстване на достъпа на търговците до услуги за трансгранично картово плащане в единния пазар. Повече информация тук → https://europa.eu/!FC94Fg

Mastercard е втората най-голяма платежна система в Европейското икономическо пространство (ЕИП) по отношение на издаването на потребителски кредитни карти и стойността на транзакциите. Те признаха нарушенията на правилата на ЕС за конкуренцията и получиха 10% намаление на глобата за сътрудничество при разследването. Глобата е последната стъпка в съответствие с политиката на Европейската комисия за намаляване на таксите за карти за европейските търговци. Брюксел започна разследването срещу Mastercard през 2013 г., като подозираше, че те възпрепятстват свободната конкуренцията в ЕИП, което се счита за нарушение на антитръстовите разпоредби на ЕС. Миналата година се очакваше глобата да надхвърли 1,1 милиарда долара, но в резултат на постигнати договорености през декември 2018 Mastercard заделиха 650 милиона долара за покриване на нарушението.

 

Източник: Статия „ EU fines Mastercard $650 million for breaking antitrust laws“, 22 January 2019, by www rt.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.