post

Тъй като финансовите регулации търпят постоянни промени, банките и финансовите институции се намират под непрекъснат натиск, за да се справят с най-новите правила.

Сега се появява нова вълна от технологични стартъпи, които имат за цел да помогнат на тези организации да спазват правилата и да управляват по най-добрия начин рисковете в дейността си. Става въпрос за т.нар. regtech компании.

Терминът “regtech” е създаден през 2015 г. от британския Financial Conduct Authority, който го описва като “подраздел на FinTech, фокусиращ се върху технологии, които могат да улеснят въвеждането на по-ефикасно и ефективно изпълнение на регулаторните изисквания, отколкото съществуващите възможности”.

Regtech вече има различни значения в зависимост от лицето, което го определя. По принцип съставната дума се отнася до всяка компания, развиваща гъвкава технология, която може да помогне на финансовите компании да спазват по-добре регулациите в своите сегменти. И очакванията са този нов подсегмент да се развива с все по-бързи темпове през следващите години.

Leave a Reply

Your email address will not be published.