post

Финансовите регулатори на Китай и Австралия са подписали споразумение за сътрудничество в развитието на финтех индустрията, съобщава CNBC. Двата регулатора ще обменят информация помежду си и ще следят за нови тенденции в пазарите си.

“Сътрудничеството между регулаторите е от ключово значение, за да се осъзнаят ползите от технологичната революция. Разбирането на новите развития и влиянието им в другите пазари, ще ни помогне да сме проактивни и с поглед напред и във вътрешното си развитие”, коментира Грег Медкрафт, председател на австралийската Комисия по ценни книжа и инвестиции.

Двата регулатора ще си помагат и с опита си в т.нар regtech. Това е подсектор на финтех, в който основен фокус е финансовата регулация и съвместимостта с регулациите и как всичко това да стане по-ефективно.

“През последните няколко години бързото развитие на финтех създаде множество възможности за нови финансови услуги, подобрение на достъпа до финансови услуги и отговаряне на очакванията на инвеститорите. Всичко това обаче води и до нови необходимости за финансовите регулатори по света”, казва Шиу Лиу, председател на китайската Комисия по регулация на ценни книжа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.