post

Тайванската комисия за финансов надзор (FSC), главен финансов регулатор, издаде уведомление до банковия сектор, в което посочва, че на доставчиците на виртуални активи (VASPs) не трябва да се предоставя статус на търговци при операциите с кредитни карти.

Местните медии съобщават, че в писмото до Асоциацията на банките Комисията за финансов надзор припомня, че виртуалните активи са силно спекулативни и рискови и проследяването на паричния поток е трудно и сложно. Регулаторът също така уточнява, че кредитните карти са инструменти за плащания на стоки и услуги, а не методи за управление на инвестиции и богатство или изпълнение на високоспекулативни транзакции с голям риск. Той се позовава на дългогодишната традиция ограничаваща притежателите на кредитни карти да ги използват за онлайн залози, акции, фючърси и др.

Комисията изисква от банките да се съобразят с новите изисквания в рамките на 3 месеца. След това, одитното звено ще прегледа за несъответствия и ще докладва резултатите на регулатора.   

Това не е първият случай, в който Комисията за финансов надзор изразява своя скептицизъм относно криптовалутите и предприема съответните действия. Миналата година в няколко съобщения до медиите регулаторът припомни за рисковете, свързани с виртуалните активи. През юли 2021 Тайван въведе обновени мерки за борбата срещу изпирането на пари при търговия с криптовалути въз основа на препоръката на Работната група за финансово действие (Financial Action Task Force).

Leave a Reply

Your email address will not be published.