post

През първите шест месеца на годината, Paysera LT, литовска компания, предлагаща финансови и платежни услуги, достигна приходи от 3.6 млн. EUR. Ръстът в приходите е 52% в сравнение с миналага година, когато приходите на компанията са 2.36 млн. EUR.

“Нараства броят на новите и активни клиенти, благодарение и на българския франчайз Payserа България, който изключително успешно стъпи на местния пазар през изминалата година“, каза г-н Костас Норейка, главен изпълнителен директор на Paysera LT. Според него, добрите резултати, които отчита компанията, допринасят и за „намаляване на разходите за платежни услуги, предлагани на юридически лица в сектора за електронната търговия.”

Данните за първото полугодие показват, че чрез предлаганите от компанията услуги, са извършени трансфери на стойност 1.2 млрд. EUR, докато за  цялата 2016г., тяхната стойността е била 1.4 млрд. EUR.

Отчетено е и увеличение в стойността на паричните средства, държани от клиентите по сметки на дружеството. Към края на м. юли 2017 г., клиенти на Paysera са държали по сметки 63 млн. EUR. За сравнение, миналата година тази цифра е била 31 млн. EUR или два пъти по-малко. К. Норейка отбелязва, че растежът допринася и за навлизането на компанията на нови пазари.

Българското представителство на Paysera

От старта си през втората половина на 2016г. до юни 2017г., Paysera България e привлякла над 4000 физически и близо 1000 юридически лица като клиенти, съответно приходите й нарастват средномесечно с 46% за периода. „Като нов и сравнително непознат бранд в България, през първата година концентрирахме усилия в разпознаваемостта му и видовете услуги, които предлагаме. Считаме, че успешната маркетингова стратегия, заедно с изгодните условия на предлаганите продукти, като международни валутни преводи, Payserа VISA карта, софтуер за разплащания в е-магазини и други, предопределиха успешния ни старт в България. Неслучайно преди месец бяхме наградени като компания с I-во място за Бизнес-дебют на годината!“ – сподели Мартин Богданов, изпълнителен директор на Paysera България.

В очакване на още по-успешно 6-месечие

В близко бъдеще компанията очаква бърз растеж на приходите от услугата иницииране на плащания.

“Услугата за иницииране на плащания, която предлага по-изгодни условия за събиране на плащания през банки в Литва, Латвия и Естония, започна активно да се ползва от клиенти едва през м. юли – август, като по предварителните данни печалбата преди облагане с данък през последните два месеца, възлиза на 400 000 EUR, докато за първото полугодие е била 600 000 EUR”, сподели г-н Норейка.

За 2016 г., оперативната печалба на компанията възлиза на 461 000 EUR, а за 2015г. – 69 000 EUR.

Според г-н Норейка, за втората половина на 2017 г. може да се очакват още по-добри резултати, тъй като от гледна точка на бизнеса, зимния сезон е значително по-активен от летния.

Към момента, Paysera има над 300 000 активни клиенти по целия свят, а служителите на компанията са 110.

Leave a Reply

Your email address will not be published.