post

2018-та година предстои да донесе значими промени в сегмента на системите за управление на бизнеса под влиянието на технологии като Internet of Things и бързото развитие на сектори като електронната търговия. „Облачните“ технологии продължават да оказват засилващо се влияние върху ERP (Enterprise Resource Planning) системите; сигурността и защитата на личните данни се налагат като все по-ключов фактор за сектора, а липсата на достатъчно кадри си остава основното предизвикателство пред фирмите от бранша. По-долу са описани най-важните тенденции, които ще движат бранша през следващите дванадесет месеца, според екипа на българската консултантска компания Тим ВИЖЪН България – един от първите български консултанти по внедряване на бизнес софтуер.

Цялостни бизнес екосистеми в „облака“

Докато доскоро говорехме поотделно за различни видове решения за управление и анализ на бизнеса (като ERP, CRM и Business Intelligence), през 2018 година очакванията са към все по-засиленото внедряване на цялостни бизнес екосистеми, интегриращи многобройни функционалности, които обхващат цялостно дейността на компанията и управлението на всички вътрешни и външни процеси и комуникации. Тази тенденция към цялостна интеграция се дължи преди всичко на стабилното развитие на облаците и миграцията на все повече бизнеси към тях. Възможностите на облачната среда значително улесняват интеграцията и обмяната на информация между отделните софтуерни решения, както и персонализирането на стандартните бизнес системи със допълнителни приложения, отговарящи на спецификите в бизнеса. Това от своя страна значително ще увеличи гъвкавостта на компаниите и ще подобри възможностите за извличане и анализиране на големи масиви от данни.

Повишена интеграция с външни системи

Освен подобрена свързаност помежду си, ще продължим да сме свидетели и на засилена интеграция на решенията за управление на бизнеса с външни системи като интернет магазини, клиентски портали, мобилни приложения, чатбот системи и други. Постоянно подобряващите се интерфейси за връзка на бизнес софтуерите ще продължат да допринасят за повишаване ефективността на работа на компаниите и осигуряване на цялостно клиентско обслужване чрез всички точки на контакт. Поради стремглавия ръст в електронната търговия, особено в сектори като търговията с бързооборотни стоки, очакванията са именно там тенденцията да проличи най-ясно и в най-кратки срокове.

Засилена автоматизация

В сегмента „Интернет на нещата“ (Internet of Things – IoT) през 2018 г. се очаква ръст при решенията от типа Industrial Internet of Things, които добавят свързаност и „интелигентност“ към производственото оборудване. Все повече големи играчи създават приложения в тази област, а нараства и броят на стартиращите фирми, включително и български, които са фокусирани изцяло в нея. Това ще даде на компаниите нови източници на данни и съответно – нови възможности за бизнес анализи и оптимизация на процесите. Постепенно предприятията, които залагат на интеграцията между индустриалните IoT решения и ERP системите, ще получат важни конкурентни предимства пред останалите играчи.

Засилване ролята на Business Intelligence системите

Решенията за бизнес анализи (BI – Business Intelligence) и тяхната интеграция с ERP системите ще продължат да увеличават своето значение през новата година, главно под влиянието на натрупването на големи масиви от данни (т.нар. Big Data). Тенденцията е BI системите да стават все по-гъвкави, интуитивни и лесни за работа, което ще позволи тяхното пълноценно използване от всички членове на екипите. Такава е например популярната система Tableau, която може да превърне различни фирмени или публични масиви от данни в полезни анализи и извадки в графичен или табличен вид.

Изкуственият интелект повишава ефективността на работа

Изкуственият интелект (AI – artificial intelligence) ще оказва все по-засилващо се влияние върху системите за управление на бизнеса, което ще доведе до оптимизиране на цялостния процес на работа в организациите.

Изкуственият интелект в ERP и CRM системите ще повиши значително ефективността на работа, замествайки човека в множество често повтарящи се задачи, а това без съмнение ще намали оперативните разходи за дейността. В допълнение ИИ ще намира все по-голямо приложение в процесите на планиране на работата, например при сервизни операции и поддръжка или диагностика на технически повреди. Това ще даде на служителите повече възможности да се съсредоточат върху аналитични и нерутинни задачи и ще повиши ефективността на работата.

Долната граница при клиентите на бизнес софтуер спада

Като резултат от по-широкото използване на „облачни“ системи за управление на бизнеса, все повече и все по-малки компании, включително и стартиращи фирми, ще взимат решение за внедряване. Възможността да използват гъвкави и скалируеми онлайн – базирани ERP и CRM системи, заплащайки месечен абонамент, предоставя на малките фирми всички предимства на този тип софтуер, без да се налага да влагат голям бюджет. В добавка екипите на технологичните стартъпи често са много по-отворени към внедряването на иновативни платформи, което вероятно ще елиминира някои традиционни проблеми, свързани с липсата на подкрепа сред служителите в процеса на внедряване.

Защитата на личните данни

Предстоящото влизане в сила на новия европейски регламент за защита на личните данни, известен като GDPR, ще промени изцяло начина, по който компаниите третират данните за своите клиенти, партньори, контрагенти и дори служители. Това неминуемо ще окаже влияние и на технологичната инфраструктура в предприятията, и в частност – на развитието на системите за управление на бизнеса от клас ERP и CRM, в които големите производители като Microsoft продължават да добавят контроли, политики и интелигенти известявания, които да помогнат на компаниите по-лесно да направят прехода към новите изисквания за сигурност и използване на информацията.

Проблемът с липсата на кадри

И през тази година най-сериозното предизвикателство за компаниите от ERP бранша си остава недостигът на подготвени кадри. Консултантите по внедряване на бизнес софтуер са специалисти с комплексни познания в сферата на софтуера, икономиката, счетоводството и управлението. Затова подготовката на такива е трудна и въпреки успешните съвместни инициативи между фирмите от бранша и университети, секторът все още изпитва недостиг на кадри. А с очакваното увеличаване през 2018 г. на проектите на български ERP компании в чужбина, този недостиг може и да се увеличи.

Leave a Reply

Your email address will not be published.