post

Поддръжниците на цифровите методи за плащане, усилено прокарват идеята, че паричната свобода е близо, но всъщност три четвърти от всички плащания в Европа, все още се извършват в брой, по данни на Европейската централна банка.

Данните идват от проучване, проведено от ЕЦБ, по повод на въвеждането на новата банкнота с номинал 50 евро.

„Дори и в тази дигитална ера, кешовите разплащания си остават от съществено значение за нашата икономика“ споделя Марио Драги, председател на ЕЦБ. “Проучванията за употребата на пари в брой, извършени от името на ЕЦБ показват, че над три четвърти от всички плащания в точките за продажба в еврозоната, се извършват в брой. От гледна точка на стойността на сделките, това е малко повече от половината“.

Изследването се позовава на анкета, проведена между октмври 2015 и юли 2016 година и включваща 65 281 души, които са били помолени да си водят дневник за всички плащания, извършвани в точките за продажба, като супермаркети, магазини за стоки с дълготрайна употреба, барове, ресторанти и улични пазари. То обхваща 17 страни, а национални проучвания с подобна методология са извършени и от централните банки в Германия и Холандия.

50 евровата банкнота е най-използваната в еврозоната, като от нея има над 9 милиарда бройки в обръщение, което представлява 46% от всички евробанкноти. Новите 100 и 200 еврови банктони с подобрена защита срещу фалшифициране, ще бъдат печатани от началото на 2019 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published.