post

От 1 февруари УниКредит Булбанк въведе с до 50% по-ниски такси при извършване на преводи през електронен канал от физически лица, чрез Булбанк онлайн и Булбанк мобайл. Така цената за трансакциите през мобилно или онлайн банкиране ще може да е до три пъти по-ниска, отколкото ако същият превод се прави физически във филиал на банката.

Таксите за вътрешнобанкови преводи намаляват с до 50%, а за нареждания в лева от УниКредит Булбанк към друга банка – с около 30%. По-евтини стават и презграничните валутни преводи, наредени през електронен канал.

От компанията съобщиха също, че потребителите на мобилното й банкиране са се увеличили с близо 150% за изминалата 2016 г. През 2017 г. се очаква този ръст да се удвои. Анализ на дирекция „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк показва, че през изминалата година извършените трансакции през Булбанк онлайн са нараснали с 14% спрямо предходната. Още по-впечатляващ е броят на трансакциите през мобилното банкиране на банката, където ръстът е 72%.

„Удобствата на разплащанията през електронен канал са неопровержими и безспорни – те са по-бързи, по-удобни, пестят време и средства на потребителите. Клиентите ги разпознават като предимство и в отговор на техните очаквания ние намаляваме цената им, като те стават 3 пъти по-евтини от наредените на хартиен носител операции. Едновременно с това развиваме възможностите за достъп и консултация през различните дигитални канали за пълната гама от банкови продукти и услуги, което дава възможност на всеки наш клиент в удобно за него време, бързо, лесно и прозрачно да заяви и получи необходимите му услуги“ , обясни Крум Алексиев, директор на управление „Маркетинг и клиентски сегменти“ в Банкиране на дребно.

Leave a Reply

Your email address will not be published.