post

Всеобщото схващане, че обществото ще се противопостави на биометричната идентификация, като начин за навлизане в личното пространство, дълго време доминираше, но Touch ID на Apple и последвалите го биометрични технологии за отключване на мобилни устройства, като че ли успяха да надделеят и да променят мнението на потребителите.

Ново проучване на EyeVerify, наречено “The Retail Banking Biometrics Confidence Report” сочи, че потребителите не само смятат, че биометричните технологии са по-сигурни идентификатори от паролите, но също така биха искали да имат повече такива опции за мобилно банкиране.

Осем от десет респонденти (79%) са заявили, че искат да използват повече биометрични методи за удостоверяване, извън пръстовите отпечатъци, за достъп до мобилното банкиране, или приложения за извършване на плащания. а 42% са заявили категорично, че няма да използват подобно приложение, ако то не предлага този тип удостоверяване.

„Повечето хора използват всеки ден биометрични данни, но искат да имат повече възможности, за да направят живота си по-лесен и сигурен“ заяви в съобщение за пресата основателят и главен изпълнителен директор на EyeVerify, Тоби Ръш. „Банките и доставчиците на плащания имат огромната възможност сега да изградят това доверие в марката, като предоставят на клиентите си желаното. Тези, които инвестират в биометричната идентификация, ще могат да увеличат клиентската си база, като едновременно с това ще намалят и риска“.

Биометричните данни водят до по-честа употреба на приложението. С премахване на нуждата от въвеждане на парола, клиентите се регистрират по-често в мобилните приложения, което дава възможност на финансовите институции да се ангажират и да представят повече чрез тях. 21% проверяват мобилните си банкови приложения повече от веднъж на ден, след като са активирали идентификация чрез биометрични данни.

И тъй като познанието поражда комфорт, апетитът на потребителите за по-нови форми на биометричните данни, като разпознаване на очи, лица и глас нараства, след като те са по-добре запознати с концепцията за използване на физическите характеристики, за удостоверяване на самоличността. Сравнението на тези, които използват скенера за пръстови отпечатъци с останалата маса показва, че колкото по-често човек ползва технологията, толкова по-вероятно е той да приеме и други биометрични методи за мобилно банкиране и плащания.

Биометричните данни носят повече доверие в марката, като 82% от респондентите в проучването смятат, че банките предлагащи такава авторизация, активно се занимават с мобилната сигурност. Над три четвърти (78%) са съгласни, че мобилните приложения използващи биометрични данни са по-сигурни от останалите, а 82% посочват, че този вид авторизация е по-сигурна от паролите за мобилно банкиране и платежни трансакции.

EyeVerify визира представителна извадка от възрастни в САЩ, които са използвали биометрична идентификация за мобилни финтансови услуги през последните 12 месеца, като уеб базираното проучване е проведено между 13 и 24 март 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published.