post

На 24 януари 2019 Европейската комисия предупреди Германия за неуспеха й да приложи правилата на ЕС срещу прането на пари и засили действията си срещу девет други страни от съюза като част от мерките, предизвикани от няколкото скандала миналата година.

На Германия бе изпратено официално уведомително писмо, като първа стъпка от съдебната процедура на ЕС срещу държавите, неуспели да приложат правилата. Белгия, Финландия, Франция, Литва и Португалия получиха мотивирани становища, като втора стъпка от процедурата, която може да доведе до глоби.

Други официални мотивирани мнения бяха изпратени за втори път до България, Кипър, Полша и Словакия. Десетте страни разполагат с два месеца, за да отговорят на изискванията или да се изправят пред съда. Комисията определи срок до 26 юни 2017 г. за страните от ЕС да приложат новите правила срещу прането на пари и финансирането на тероризма.

 

Източник: Статия „EU Acts Against 10 EU Countries in Money Laundering Crackdown“, New York Times.com, Jan 24 2019

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.