post

Популярността на initial coin offering (ICO) процедурите кара регулаторите по света да прибягват до различни идеи и решения. Руското Министерство на на комуникациите и масмедиите публикува предложение за нов тип регулация на ICO, съобщава CoinDesk.

Ако то бъде прието, организаторите на ICO ще трябва да имат минимален капитал от 100 млн. рубли или 1.73 млн. долара. Този капитал трябва да е с доказан произход, а организаторът на ICO-то трябва да е регистриран официално на руска територия и да има банкови сметки в официални банки.

Интересното е, че не финансовото министерство ще е отговорно за ICO регулацията. Вместо това Министерството на комуникациите и масмедиите ще има задачата да акредитира желаещите да организират ICO, като ще има 30 дни от датата на подаване на заявката.

Министерството предлага и да извършва проверки на всеки три години, за да се провери дали проектите, за които е била проведена ICO процедура, все още отговарят на изискванията. Предложението е в период на обществено обсъждане до 23-ти февруари т.г. То идва на фона на друго предложение от финансовото министерство на страната, което предлага да регулира както ICO, така и криптовалутите.

Leave a Reply

Your email address will not be published.