post

Финансовите регулатори на Сингапур и Дания подписаха споразумение за сътрудничество в развитието на финтех сегмента, съобщава Finance Magnates. Двете държави ще си помагат при навлизането на техни компании в пазара на другата.

Регулаторите ще помагат на финтех компании от съответната държава, когато тя иска да навлезе в новия пазар. Те ще дават съвети и ще им помагат при разбирането на правилата и изискванията. Самите институции също ще обменят опит и идеи. Те заедно ще работят по облекчаване на регулациите за навлизане в нов пазар и ще мотивират иновациите в Сингапур и Дания.

Регулаторите се надяват, че общите им действия ще сближат финтех екосистемите на двете държави. Това ще създаде повече възможности не само за растеж на бизнеса им и нови клиенти, но и реализирането на общи проекти и идеи.

Институциите са на едно мнение, че финансовите иновации не трябва да се ограничават от държавни граници. Това е и част от стратегията на Сингапур за превръщане във водеща дестинация за финтех компании. Страната вече има сключени подобни партньорства с Австралия, Китай, Южна Корея и Великобритания. Нейният финансов регулатор вижда като своя мисия мотивирането на конкуренцията чрез иновации.

Leave a Reply

Your email address will not be published.