post

Сегментът на финансовите технологии се радва на все по-голяма популярност, но е и все още в доста ранна фаза. Това ясно личи от проучването на ServiceSeeking.com.au, което показва, че 89% от бизнеса в Австралия дори не знае какво е fintech.

“Fintech все още има да извърви доста път преди да се ползва с широка маса и банките за сега изглеждат добре вкопани в пазара на финансови услуги. Голямото мнозинство от малкия и среден бизнес тук дори не е чувал за съществуването на тази индустрия”, коментира Джереми Левит, изпълнителен директор на ServiceSeeking.

Проучването показва още, че 79% от компаниите в сектора на услуги и търговия никога не са търсили финансиране извън големите банки. В други сектори все пак има интерес. Проучване на finder.com.au от средата на миналата година показва, че 4-те големи банки в Австралия губят малко от пазарния дял при бизнес заемите. Средно fintech компаниите, които отдават заеми, получават заявки за общо над милиард долара месечно. Най-често това са малки и средни компании.

Това подсказва, че докато повечето компании не знаят или не са чували за fintech, то това не ги спира да се възползват от услугите на сектора. Според анализаторите терминът fintech дори може да остане познат само в индустрията, но за самите клиенти компаниите ще са известни като финансисти, финансови услуги, алтернативи на банките и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published.