post

Mastercard представи в партньорство със СИБАНК първия в България банкомат с безконтактна технология за операции с платежни карти и устройства. От иновативния метод за теглене на суми и безкасово разплащане към момента могат да се възползват само притежатели на безконтактни карти Mastercard, без значение от банката-издател на пластиката.

„Безконтактната технология на Mastercard е изключително добро решение за традиционно доминирани от кеша сфери, където бързината на операцията е от основно значение. Но тя също така е подходяща и за индустрии, където наред със скоростта, водещо е и удобството за разплащане, като например големи търговски вериги, бензиностанции, аптеки, таксиметрови компании и други“ – заяви Артур Туремка, генерален мениджър на Mastercard за Балканите.

„Данните от изследването MasterIndex потвърждават тенденцията все повече хора по целия свят да използват безконтактната технология: в България през 2016 г. 32% заявяват, че използват безконтактни плащания, в сравенение с 14% през 2015 г. Но, въпреки значителния прогрес, който отчитаме в безкасовото разплащане в България, все още броят на хората, които използват пари в брой, е голям. Въвеждането на решения като безконтактното теглене и разплащане чрез банкомат допринася за по-уверения преход на традиционалистите към ерата на дигиталните технологии. Въвеждането на безконтактната технология и при банкоматите ще увеличи още повече употребата на безконтактни карти в страната“ – добави той.

Към 2016 г. ръстът в използването на безконтактна технология спрямо предходната година е 83%, с 6 милиона търговски точки в над 80 държави, които позволяват безконтактни плащания. Самата трансакция на банкомат отнема секунди, нужно е единствено докосване на картата до четеца, вграден в устройството и обозначен със символ за безконтактна опция, както и потвърждение на операцията с въвеждане на ПИН код, независимо от размера на изтеглената сума. Услугата използва последно поколение защита, с каквато разполагат конвенционалните карти Mastercard, но същевременно елиминира възможността за копиране на данни от магнитната лента посредством „скиминг” устройства.

СИБАНК ще инсталира 21 безконтактни банкомата в офисите си в 13 града у нас, сред които София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Русе и Самоков. Предвижда се броят на устройствата да се увеличи до 45 в края на 2017 година. Всеки един от банкоматите от ново поколение ще бъде обозначен със специален символ и ще съдържа инструкции за използване на иновативната технология.

Leave a Reply

Your email address will not be published.