post

PayPal реши отново да събира такса от търговец-продавача, при възстановяване от него на суми на клиенти. Въпреки че компанията отмени тази своя практика наскоро през април 2019г., тя реши да я възобнови, като удържа първоначално събраните такса от 2,9% на осъществената покупка, дори когато търговецът я възстанови изцяло на купувача.

„По-рано тази година PayPal актуализира своето Потребителско споразумение (User Agreement), за да промени политиката си при възстановяване“, заяви говорител на PayPal пред The ​​Verge. „В съответствие с отрасловата практика и съгласно нашата актуализирана политика, ние не начисляваме такси за обработка на възстановяванията, но когато продавачът възстанови транзакция на купувач, първоначално платените такси няма да бъдат върнати на продавача. Промяната на правилата влиза в сила от 11 октомври 2019 г.“
„Вярваме, че тази промяна в политиката е в съответствие с практиката на индустрията“, добави говорителят. „Знаем, че бизнесът зависи от нас и решението да актуализираме политиката си не беше взето леко. Промяната на политиката ни позволява да се приведем по-близко към структурата на разходите си, към политиките на нашите партньори по плащанията и към индустриалната практика. Ние коригираме нашите политики само когато сме сигурни, че промените са справедливи и съобразени със стойността, която нашите услуги предоставят на бизнеса. “

PayPal също търси начини да помогне на своите търговци-продавачи. Миналата седмица компанията обяви, че въвежда нова промоция преди сезона на ваканциите, която ще даде възможност на техните търговци да предлагат на клиентите на PayPal Credit нулева лихва за вноска за лихви при всяка покупка от 30 и повече щ. д.

Чрез Easy Payments клиентите с размер на кошницата между 30 и 99 щ. д. ще могат да финансират тази покупка безлихвено за три месеца.
„Лесните плащания ще функционират много като разсрочен заем, с изключение на това, че той седи отгоре на съществуваща кредитна линия“, каза Сюзън Шмит, американският вицепрезидент на PayPal по потребителски кредит. „Имахме версия на тази функция от години – нашият фокус тук беше как да го направим гладко, бързо изживяване, което да е полезно както за търговците, така и за потребителите. Досега реакцията на търговците беше изключително положителна. “

Източник: Статия „ PayPal changes seller refund fee policy“, posted on September 22, 2019 by PYMNTS.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.