post

Изпълнителният директор на Ekata – Роб Елевелд говори пред Карън Уебстър какви са предизвикателствата и спънките за въвеждането на PSD2 и SCA.

Четиринадесети септември 2019г. е датата на дебютното въвеждане на SCA (Strong Customer Authentication), определено от Европейския банков орган (European Banking Authority EBA) за всички електронни плащания над 10 евро.

С новите стандарти на разпащания се цели да се защитят потребителите, да им се предостави по-голям контрол върху данните, да се даде възможност на FinTech компаниите да иновират и да се осигури по-голяма сигурност на транзакциите. Крайният срок, поне на пръв поглед, изглежда разумен. Известнен е от повече от три години. Времeви обхват, който изглежда повече от достатъчен за подготовка на системи, потребители и процеси. Но както бе отбелязано в последния PSD2 Tracker, само 40% от търговците, опериращи в Европейския съюз са запознати с SCA и казват, че ще могат да спазят този срок.

Роб Елевелд споделя още по-притеснителен факт, че 25% от търговците дори не са запознати с изискванията за PSD2 (Директива за платежните услуги 2) и SCA. Това предполага, че една четвърт от електронните търговците в ЕС могат да започнат да наблюдават спад в обменните курсове след няколко месеца без да знаят защо. Дори и близо до крайния срок, изследванията показват, че фирмите са подценили сложността на инструментите за съответствие и процеса на освобождаване или не са запознати с най-новата версия на протокола за сигурност, известна като 3D Secure. Създаден за подобряване на дигиталните плащания, EMV 3-D Secure  ще въведе нова ера на стандарти за сигурност на онлайн транзакциите и ще даде възможност на SCA да подкрепи новите технологии, като биометрична идентификация. Въпреки тези промени, само 14% от европейски онлайн търговци подкрепят SCA.

Някои банки и фирми лобираха за забавяне на внедряването на фона на технологичните сложности. Европейската асоциация на доставчиците на платежни услуги за търговци (EPSM) поиска 18-месечно удължаване на крайния срок, заради възникнали трудности в  определени сектори.

ЕBА (European Banking Authority) обявиха в края на юни, че може да има удължаване на периода, но само в изключителен случай.

В изказването си Роб Елевелд акцентира, че плащанията представляват сложна екосистема с много играчи. Естествено, всяка страна в екосистемата на плащанията е загрижена за промените, наложени от SCA. Той посочи още, че на фона на инертността през последните три години, доставчиците на платежни услуги (PSP)  все още търсят търговци. Търговците от своя страна се насочват към регулаторите, за да осигурят това, което Елевелд нарече навигационна рамка за осигуряване на защита на потребителите, които същевременно защитават и собствените си странични интереси. „Емитентите може да са обезпокоени от това да бъдат нарушени на някакво ниво от доставчици на трети страни, които са разрешени от регламента“, обясни Елевелд и добави, че емитентите винаги са имали монопол върху одобряването или намаляването на транзакциите и в предходни периоди са имали най-много данни за своите потребители. Той отбеляза, че групите, които най-вероятно се застъпват за освобождаване или евентуално удължаване на крайните срокове, включват емитенти и търговци, за които  се предполага, че притежават най-голяма власт в екосистемата. Тези две групи, каза той, ще изискват най-много усилия, за да се синхронизират със SCA. Колкото и да е трудоемко спазването, всяко изключение от регламентите само ще удължи усилията.

Крайният срок за септември 2019г. не е много добър вариант според Елевелд, който завършва изказването си, че в света на бизнеса поетапното интегриране на нови продукти и услуги е често срещано и много по-успешно, отколкото фиксирането на крайна дата от регулатора. PSP няма да интегрират данните на Ekata за една нощ. Те ще изберат паралелно да пускат данните на Ekata, ще направят шестмесечен преглед назад и ще видят как данните на Ekata, заредени в модела на PSP, ще се представят.

 

Източник: Статия „PSD2, SCA And Exemptions To The Extension“ by pymnts.com, July 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.