post

Фондация „Атанас Буров“ обяви и конкурс за стипендии за участие в Училището съвместно със Селект Асет Мениджмънт и специалната подкрепа на Карол Капитал Мениджмънт. Лятното училище ще се проведе между 22 юни и 1 юли 2018 г. в гр. Банкя. Крайният срок за кандидатстване е 15 май.

В Училището ще бъдат приети до 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.

Основна тема на тазгодишното лятно училище е „Инвестиции”, като акцентите в него ще бъдат практически анализ на капиталови инструменти, инвестиционни решения и подходи, работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление, професионални сертификационни програми, финансови опции и VBA програмиране. Участниците ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Изпълнителният директор на Българска фондова борса-София Иван Такев ще бъде сред основните лектори в Лятното училище на Фондация „Атанас Буров“. Акцент в лекцията на г-н Такев ще бъдат водещите принципи и практики за добро копроративно управление.

Кандидатите трябва да изпратят до 15 май попълнена информационна карта, автобиография и самостоятелно написано есе на английски език на една от четирите предварително зададени теми. Повече подробности за изискванията и програмата на лятното училище може да бъде намерена на интернет страницата на фондация „Атанас Буров“.

Одобрените стипендианти ще бъдат обявени до 24 май 2018 г. на сайта на фондацията. Стипендиите, предоставени от фондацията, покриват престоя и обучението на стипендиантите.

Leave a Reply

Your email address will not be published.