post

Трансграничните транзакции в рамките на Европейския съюз обикновено са евтини в евро в рамките на еврозоната, но могат да останат доста скъпи, когато се изпращат или получават в евро извън еврозоната, информират от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Високите цени за плащания създават бариери пред задълбочаването на интеграционните процеси в Единния пазар, тъй като са пречки както за потребителите, така и за предприятията.

В същото време разделението между потребителите и бизнесите в еврозоната, които изпращат помежду си пари почти безплатно, и тези извън нея, които могат да правят евтини трансфери само в собствените си страни, се задълбочава. Паралелно с това транзакциите в ЕС с дигитализацията на пазара постоянно растат като брой и обеми.

С оглед на тези процеси Комисията предложи на 28 март тази година изравняване на таксите за трансгранични плащания в евро с тези за вътрешни преводи в националната валута на всяка страна членка на съюза, съобщават още от ИПИ.

Предложението е облечено в разширяване на действието на Регламент 924/2009 и за страните извън еврозоната. Така например, след влизането му в сила превод на 10 евро биха стрували за всеки българин не повече от цената за еквивалента им в лева, изпратени чрез вътрешен превод в страната. Регламентът ще намали таксите както за наредителите, така и за получателите, които в момента са твърде високи в някои от страните извън еврозоната.

Leave a Reply

Your email address will not be published.