post

SEPA Instant – услуга, която позволява мигновени международни преводи в евро, е достъпна за българските потребители и през системата на Paysera.

SEPA Instant, част от единната европейска система SEPA, прави възможно излъчването на еврови преводи на територията на ЕИЗ (Европейската икономическа зона) мигновено. Услугата позволява извършването на преводи на стойност до 15 000 EUR, с максимално време за получаване на плащането от бенефициента до 10 секунди. SEPA Instant преводите могат да се извършват по всяко едно време на денонощието, без ограничение – 24/7. Услугата за незабавни международни преводи е възможна в България благодарение на Fintech компанията за платежни услуги Paysera. Цената на услугата, както и при останалите услуги на Paysera, е минимална – 0,29 EUR независимо от сумата, както за физически, така и за юридически лица.

Разлика между SEPA и SEPA Instant преводи

SEPA е единна зона за еврови плащания, която цели да уеднакви условията за извършването на плащания на териротията на ЕС, с което позволява на крайните клиенти и компаниите да извършват и получават еврови преводи при равни условия. SEPA Instant е част от SEPA системата, която цели да предостави на потребителите още по-единни условия за презграничните разплащания в евро като се стреми да изравни цената на този вид плащания с местните преводи.

Сравнение на видовете преводи

Вид превод

(излъчен от България)

Paysera

Търговски банки в България

 

Стандартен SEPA превод

 

0,15 EUR,

вальор същия ден (обикновено в рамките на 2-3 часа)

 

от 5 до 150 EUR (% от сумата на превода),

вальор следващ ден

 

 

SEPA Instant превод

 

0,29 EUR,

достига получателя до 10 секунди

 

Не се предлага

 

Местен превод в BGN

(междубанков превод в България)

 

 

от 0,25 до 1,00 BGN в зависимост от банката получателя и тарифата на банката

 

Между 0,49 BGN и 1,08 BGN*

*По данни на БНБ за Средния размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители

 

За Paysera

Paysera е литовско дружество за електронни пари, което навлезе на българския пазар през пролетта на 2016 г. Основната услуга на компанията са международните валутни преводи, чиято цена е значително по-ниска спрямо тази на търговските банка – 0.15 EUR за преводи в евро в ЕС и  7 EUR за останалите валути. През последната година и половина, компанията усилено развива и услугата си за плащания в онлайн магазини – виртуален ПОС, както и платформа за продажба на онлайн билети за събития, които също се отличават с изгодни комисионни. Последната новост в услугите на компанията – SEPA Instant payments, ще превърне платформата в още по-предпочитана при извършването на международни преводи и разплащания, както за компании, така и за физически лица.

 

One thought on “SEPA Instant преводи навлизат за първи път в България

  1. А в Европа вече повечето банки го поддържат и то от бая време. Нашите както винаги са на опашката…

Leave a Reply

Your email address will not be published.